De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst van gedenken zondag 14 februari 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

THEMA : EEUWIGHEID

Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
M.m.v.


Koster

: ds. Albert Roodenburg en ds. Dick Luimes 
: Bert Riphagen
: Ad Heij
: Ben van der Velden (zang), Jan Cees Wouters, Janneke Blaauw, Ada Visser,
  Elly Kelderman en Margreet Heij.
: Maarten Bot

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Stil gebed

Ben zingt aanvangslied (staande): Psalm 96: 5 en 6 “Zeg tot de Volken (NLB)

Votum en Groet

Ben zingt : Psalm 96: 3 “Geef aan de Heer, alle geslachten (NLB)

Inleiding

Uitleg liturgisch bloemstuk

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade en leven : Mattheus 22: 34 – 40 (NBV)

We luisteren naar Lied 406: 1 en 4 (ELB) “Eens zal op de grote morgen” (via YouTube)

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Hebreeën 11: 1 - 3, 13 -16 en 12: 1 en 2 (NBV)

We luisteren naar: Lied 728: 1 “De heiligen ons voorgegaan”

Verkondiging

We luisteren naar: Lied 728: 3 “Die van de aarde vrijgekocht” (NLB)

Gedicht: “Na duisternis de morgen“

Wij gedenken onze overleden broeders en zusters uit De Hofstad door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingt Ben telkens een couplet van Lied 727 (NLB)

Na het aansteken van de alle kaarsen zingt Ben: Lied 411: “Jezus leeft in eeuwigheid” (ELB)

Dienst van gebeden en gaven

Aandacht voor collecte

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed – afsluitend zingt Ben: Lied 1006 “Onze Vader” (NLB)

Wegzending en zegen

Ben zingt het slotlied (staande): Lied 755: 1 en 2 (NLB)

Zegen

Orgelspel


De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
Mevr. N. Alberts en naar dhr. Sjoerd Zijlstra

Viering Heilig Avondmaal op 21 februari
In de dienst van zondag 21 februari willen we het Heilig Avondmaal vieren in De Hofstad.
Dat gebeurt In de kerkzaal met alleen de (benodigde) ambtsdragers en medewerkers.
U kunt thuis het Heilig Avondmaal ook meevieren.
Als u dat wilt, is het goed om daarvoor druivensap en matses te kopen.
In de nieuwsbrief van vrijdag 19 februari staat een uitgebreide toelichting over de viering van het Heilig Avondmaal thuis.
U en jullie worden hierbij alvast van harte uitgenodigd.

Voedselbank
Voor februari is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt op de inmiddels bekende plaatsen.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!

Collecte:
U kunt bijdragen aan de collectes door:
- u kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn t.n.v. wijkgemeente De Hofstad
  of
- de nieuwe collecte app “Appostel” op uw smartphone Installeren en gebruiken.
Voor meer informatie en installatie zie de website De Hofstad.