De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de online Heilig Avondmaalsdienst op zondag 21 februari 2021 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg                       Organist: Marc Woning

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Lied 91a: 1 en 2 “Wie in de schaduw Gods mag wonen” (NLB)

Bemoediging en groet

Tieneke Berkhof zingt Lied 314: 1, 2 en 3 “Here Jezus, om uw woord” (NLB)

Gebed

We luisteren naar Lied 398: 1, 2 en 4 en het refrein “Handen heb je om te geven” (Evangelische Liedbundel)

Schriftlezing: Genesis 9: 8 - 17 (uit de NBV door Tieneke Berkhof)

We luisteren naar het lied “Ik zal er zijn” van Sela (via YouTube)

Schriftlezing: Marcus 1: 12 - 15 (uit de NBV)

Verkondiging

Stilte

Tieneke Berkhof zingt het lied “I ‘ll walk with God”

Afkondiging van overlijden

Aandacht voor de Veertigdagentijd

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten
We kijken naar een filmpje over Moldavië

Tieneke Berkhof zingt Lied 910: 1, 2 en 3 “Soms groet een licht van vreugde“ (NLB)

Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af.

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de viering luisteren we naar meditatief orgelspel

Dankgebed

Slotlied (staande): Tieneke Berkhof zingt het lied “Zing met je hart”

Heenzending en zegen

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevr. D. van Vliet en naar mevr. J. van Looijengoed

 

(Online) zangdienst met uw/jouw lievelingsliederen op zondagavond 7 maart
Beste gemeenteleden en gasten,
Naast het elkaar missen tijdens de diensten op de zondagochtend, zijn er ook velen die de zangdiensten op de eerste zondag van de maand al lange tijd missen. Het ziet er nu echter nog niet naar uit dat we op korte termijn weer in een volle kerk samen mogen zingen in De Hofstad.

Attentie! Viering met uw/jouw lievelingsliederen!
Wat we wel kunnen doen is een (online) zangdienst met uw en jouw lievelingsliederen voorbereiden. En dat doen we dan ook. Met veel plezier! Het zingen van bekende, vertrouwde liederen geeft immers direct een heel fijne sfeer, ontroering, bemoediging en troost. Daar verlangen we naar, juist in een tijd waarin veel mensen alleen-zijn en isolement ervaren. Dit gebeurt ook met onze jonge mensen.

Op zondagavond 7 maart om 19.00 uur!
Om iedereen (ook gasten en andere belangstellenden) weer eens zo’n fijn saamhorigheidsgevoel te geven en een uiting van geloof, hoop en liefde wordt er dus een (online) zangdienst met wensliederen uitgezonden vanuit De Hofstad. Op 7 maart ’s avonds om 19.00 uur.
Egbert Fokkema hoopt voor te gaan in deze viering. Bert Riphagen laat het orgel jubelen. Naar een solist (zanger, zangeres) zoeken we nog. We hebben hierbij eerst jullie inbreng en opgave nodig!
Welke lievelings- of wensliederen hebben voor u en jou een heel speciale, bijzondere betekenis?
Geef deze s.v.p. met de reden waarom dit lied, psalm of gezang u of jou altijd bijzonder ‘raken’ en spe-ciale gevoelens teweegbrengen door aan Egbert Fokkema via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. We rekenen op een groot aantal inzendingen: s.v.p. uiterlijk voor 1 maart bij ds. Fokkema.
N.B. in elk geval worden de zeven meest gevraagde liederen in deze dienst opgenomen in de li-turgie van 7 maart. We rekenen erop dat er veel opgaven binnen komen. Mochten sommigen van jullie niet beschikken over de mogelijkheid van indienen via e-mail, een belletje mag in dat geval ook: tel. 0571-272251.
En thuis meezingen is vanzelfsprekend van harte aanbevolen! We kijken uit naar een hele bijzon-dere belevenis in de ‘wensliederen-zangdienst’ op 7 maart om 19.00 uur!

Namens ds. Egbert Fokkema en taakgroep Vieren en Gemeente

 

Inleverdatum kopij Paasnummer De Hofstedeling
Kopij voor het Paasnummer kan worden ingeleverd. De uiterste inleverdatum is woensdag 24 februari. Uw kopij zien wij graag tegemoet op emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie

 

Voedselbank

Voor februari is als product van de maand
gekozen voor pakken pasta.

U kunt uw goede gaven weer kwijt op de inmiddels bekende plaatsen.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!


Collecte:
U kunt bijdragen aan de collectes door:
- u kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn t.n.v. wijkgemeente De Hofstad
of
- de nieuwe collecte app “Appostel” op uw smartphone Installeren en gebruiken.
Voor meer informatie en installatie zie de website De Hofstad.