De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie dienst op Witte Donderdag 1 april 2021 om 19.30u in De Hofstad

Voorganger: ds. Dick Luijmes               Organist: Ans Kuus                      Solist: Dick Eertink

VOORAF
speelt de organist ‘Alle Menschen müssen sterben’ (J.S. Bach)
                             ‘Herzlich tut mich verlangen’ (J.S. Bach)
mededelingen

INTREE
Dick zingt Gezang 177: 1, 2 “Leer mij, o Heer / ‘k Zie U” (Liedb. vd Kerken)

Votum en groet

Dick zingt Gezang 177: 3 en 7 “o allerheiligst / laat mij” (Liedb. vd Kerken)

Inleiding op de dienst

Verootmoedigingsgebed

Dick zingt Lied 562: 2 en 3 “hoe sloeg ik ooit / mijn heer die om“ (NLB)

WOORD
Gebed

Lezing Johannes 13: 1 – 17 (NBV)

Dick zingt Lied 536: 1, 2 en 3 (NLB)

Verkondiging I

tussenspel: ‘Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ’ ( J.S. Bach)

Verkondiging II

Dick zingt tekst Lied: 160a “Die rechtens God gelijk” (NLB) op de melodie van Lied 788 (NLB)

ANTWOORD
Aandacht voor de collecte

VIERING VAN DE TAFEL
• instellingswoorden
• gedachtenis
• gebed en voorbeden
voorbereidingslied 558: 1, 4 en 5 “Jezus om uw lijden groot” (NLB)
• nodiging
• delen van brood en wijn
lofzang Hemelhoog 304 / Johannes de Heer 657 : 1
“Ik wil zingen van mijn Heiland”
• gebed na de maaltijd
• de avondmaalstafel wordt afgeruimd

SLOT
Dick zingt slotlied Gezang 180: 1, 2, 3 en 7 (Liedboek voor de Kerken)

Gebed wij bidden het Luthers avondgebed

Wij verlaten in stilte de kerk.
De dienst wordt op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag voortgezet.