De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie dienst op Goede Vrijdag 2 april 2021 om 19.30u in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg     Organist: Bert Riphagen     Solist: Ben van der Velden

We komen in stilte de kerk binnen

Stilte

Aanvangslied (staande): Psalm 130: 1 en 3 “Uit diepten van ellende” (NLB)

We gaan zitten

Gebed

Schriftlezing: Johannes 18: 1 - 11 (uit de NBV)

Ben zingt Lied 575: 1 “Jezus, leven van ons leven” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 18: 28 - 40 (uit de NBV)

Ben zingt Lied 575: 2 “Gij die alles hebt gedragen” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 19: 1 - 16a (uit de NBV)

Ben zingt Lied 575: 4 “Alle leed hebt Gij geleden” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 19: 16b - 27 (uit de NBV)

Ben zingt Lied 575: 6 “Dank zij U, o Heer des levens” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 19: 28 - 30 (uit de NBV)

De Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Schriftlezing: Johannes 19: 31 - 42 (uit de NBV)

Slotlied (staande): Lied 590: 1 en 2 “Nu valt de nacht” (NLB)

We bidden staande het “Onze Vader”

We verlaten de kerk in stilte