De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van Eredienst voor zondag 11 juli 2021 om 9.30 uur in De Hofstad in Apeldoorn

Voorganger: ds. Albert Roodenburg     organist: Marc Woning   koster: Jan Beeuwkes
m.m.v.: Maarten Bot en Wilma Roodenburg


Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Lied 74: 1 (Allen), 2 (Maarten en Wilma) en 3 (Allen) “Samen in de naam van Jezus” (Hofstadbundel)

Bemoediging en Groet

Afsluiting van het seizoen en het jaarthema: “Het goede leven”

Bijdrage van Wilma Roodenburg

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3 (Maarten en Wilma) en 4 (Allen) “Zoals ik ben, kom ik nabij”(NLB)

Gebed

Bijdrage van Ad Heij

Zingen: Lied 601: 1 en 2 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (NLB)

Schriftlezing: Openbaring 21: 1 - 5 (uit de NBV)

Zingen: Lied 29: 1 en 2 (Maarten en Wilma) en 3 (Allen) “Niet zien en toch geloven” (Hofstadbundel)

Verkondiging

Muzikale bijdrage van de organist

Bijdrage van Marc Woning

We luisteren naar “Abendlied” (Bleib bei uns) (Youtube)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 14: 1, 2 en 3 (door Maarten en Wilma) en het refrein (Allen) “Geprezen zij de Heer” (Hofstadbundel)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen”

Orgelspel


De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. E. Wielink en fam. J. v.d. Kamp

Voedselbank
In de maand juli vragen wij u om potten jam voor de Voedselbank.

De Voedselbank mag geen zelfgemaakte jam verstrekken aan de cliënten.
Alvast weer hartelijk dank voor uw bijdrage.

De diaconie.