De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op (Werelddiaconaat) Zondag 14 november 2021 om 10.00u De Hofstad

Voorganger: ds. Egbert Fokkema Organist: Bert Riphagen Mmv.: werkgroep ZWO

Thema: ‘ Van U is de Toekomst … we gaan elkaar ter harte…’

Orgelspel

Zingen vóór de dienst: ELB 218: 1, 2

Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten dan God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Woord van welkom
Stil gebed

Zingen: Psalm 84: 1, 2 (Nieuwe psalmberijming)

Hoe lief heb ik uw woning, Heer!
Verlangend vraag ik telkens weer daar uw nabijheid te ervaren.
In de beschutting van uw huis zijn zelf de mus en zwaluw thuis: zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan dag bij U woont en U prijzen mag.
Gelukkig wie gesterkt in U als pelgrims door het hier en nu blijven verlangen naar uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal: zelfs in het uitgedroogde dal daalt zegen neer op hen als regen.
Verfrist mogen zij verder gaan: straks komen zij in Sion aan.

Onze Hulp en Groet

Gebed om ontferming, genade en nabijheid, af te sluiten met het zingen van Lied 183 uit Zangen van zoeken en zien op melodie Ps. 146 (vg, solo)

Wees de grond onder mijn voeten,
wees het dak boven mijn hoofd;
wijs mij richting op de route naar de toekomst ons beloofd.
Wees de bron waaruit ik put, liefde vrede en geluk.
Wees de stem in onze stilte en het oor dat ons verstaat;
wees de warmte als de kilte onze liefde sterven laat.
En geef steeds betekenis aan de vraag wat leven is.
Wees de ziel van mijn gedachten, wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het rijk dat wij verwachten mede door ons doen tot stand.
Inspireer ons dag aan dag met uw Geest en geeft ons kracht.

Zicht op de Toekomst (1)

Zingen of kijken naar het lied van de maand: 771: 1, 2 (NLB)

 

Zicht op de toekomst (2)

Kijken en luisteren naar: ‘Er komt een nieuwe aarde zonder onrecht of verdriet’ Nederland Zingt (via YouTube)

 

Zicht op de toekomst (3)

Zingen of luisteren naar Lied 767: 1 t/m 4 (NLB)

Belofte: Onze Metgezel en Reisgenoot: Exodus 33 vs 12-17 (voorganger)

Luisteren en kijken naar : ‘Ik zal er zijn’ van Sela (via YouTube)

Gebed om de inspiratie en bemoediging van de Heilige Geest

OT- Lezing: I Kon. 17 vs. 8-16 (BiGT)

Kijken of luisteren naar: Lied 418: 2 (NLB)

NT-lezing: Marcus 12 vs 41-44 (BiGT)

Zingen op melodie Gez. 435 (LvK):

Breng ons daar waar mensen leven wachtend op een woord van hoop, doe ons delen,
doe ons geven in uw Geest zijn wij gedoopt.
Laat uw Naam ons leven worden rode draad in ons bestaan,
ankervast, vandaag en morgen kracht en moed om door te gaan.
Breng ons daar waar mensen wonen geef hen bij elkaar een thuis
waar ze liefde mogen tonen samen delen last en kruis.
Breng ons daar waar in de stilte brood gebroken wordt, gedeeld.
Waar uw Geest doorheen de kilte breekt en zalft en harten heelt.

Overdenking 

Luisteren naar muzikale bezinning over ‘Toekomst’ door Bert Riphagen

Danken en voorbeden

Afkondiging van de collecten

Slotlied: 913: 1, 3 (NLB)

Zegen

 


 

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
Mevr. C. Westerhof en naar mevr. I. v.d. Wardt

Nieuwe Coronamaatregelen
Het moderamen heeft naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 12 november gesproken over de mogelijke effecten.
Op dit moment hebben de maatregelen geen gevolgen voor het huidige coronabeleid.
Uiterlijk midden volgende week volgt het PKN advies voor de kerken.
Voor komende zondag zijn er nog geen veranderingen en blijft het bij het dringend advies om 1,5 meter in acht te nemen, mondkapjes te dragen bij verplaatsingen en een ingetogen gemeentezang.
Lilian vd Oetelaar, scriba

Grootste en leukste Sinter-Kerstmarkt in Apeldoorn komt eraan!!
Op Vrijdag en zaterdag 19 en 20 november a.s. wordt er voor u een rode loper uitgelegd. Dan zal er in kerk de Hofstad aan het Hofveld 52 een gezellige Sinter-Kerstmarkt worden gehouden met heel veel tweedehands speelgoed en indrukwekkend veel kerstgoederen.
Vanaf tientallen tafels en kramen kunt u heel leuk speelgoed en prachtige kerstgoederen in uw winkelmandje stoppen en betalen bij de kassa!
Op vrijdag kunt u buiten in de kraam een heerlijk broodje worst kopen en op zaterdag worden heerlijk verse oliebollen gebakken!
Vrijdag 19 november sluit de Sinter-Kerstmarkt, ivm. de nieuwe Corona maatregelen, om 18.00 uur!
Coronaregels:
1) Handen desinfecteren
2) Een mondkapje is verplicht
3) Een winkelmandje is verplicht, als ze even op zijn moet u misschien even wachten, maar u krijgt dan alvast een toegang volgnummer en een gratis kopje koffie of thee.
4) Geldige QR-code verplicht (scannen).
Zo kunnen we het aantal kopers, en proberen we de 1,5 meter, te reguleren.

Inleveren kopij De Hofstedeling
Kopij voor het Kerstnummer kan weer worden ingeleverd. Uw kopij zien wij graag tegemoet.
Graag uiterlijk voor woensdag 24 november op emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie

Voedselbank
In de maand november worden er voor de Voedselbank tandenborstels en tandpasta gevraagd.
Alvast vriendelijk bedankt, namens de mensen die gebruik maken van de Voedselbank.
De Diaconie.