De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

     Liturgie voor de dienst op zondag 28 november 2021 om 10.00 uur  in De Hofstad
In deze gezamenlijke dienst met GJPIN staan wij stil bij 70 jaar Molukkers in Nederland


Voorgangers: ds. Simon Ririhena en ds. Albert Roodenburg
Organist:        Wilco Veldkamp
M.m.v.:           Moluks koor GJPIN

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed

Aanvangslied (staande): BNG 232: 1 “Hormat bagi Allah” en Lied 705: 1 “Ere zij aan God, de Vader” (NLB)
Bemoediging en groet

We steken de kaars aan voor de Eerste zondag van Advent

Zingen: Lied 461: 1 en 4 “Wij wachten op de koning” (NLB) (Lied van de Maand)

Gebed

We luisteren naar het Moluks koor GJPIN. Zij zingen het lied “Iring Dikau”.

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 137: 1 - 6 (uit de Bijbel in Gewone Taal)

Aansteken 5 kaarsen voor 5 Molukse generaties

Zingen: Lied BNG 302: 1 en 2 “Kudengar Tuhan Ku”

Verkondiging

We belijden staande ons geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis (Nederlands / Maleis)

Zingen: Lied BNG 293: 1 en 3 “Bila ku lihat”

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

We luisteren naar het Moluks koor GJPIN. Zij zingen het lied “Api indjil”.

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 439: 1 en 2 “Verwacht de komst des Heren” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

We luisteren naar het Moluks koor GJPIN. Zij zingen het lied “Ungkapkan syukur”.

OrgelspelDeze zondag, 28 november, is er om 10.00 uur dienst in De Hofstad In deze gezamenlijke dienst met de Molukse kerk GJPIN staan wij stil bij 70 jaar Molukkers in Nederland. De voorgangers in deze dienst zijn ds. Simon Ririhena en ds. Albert Roodenburg. In deze bijzondere dienst zingen wij liederen in het Ne-derlands en in het Maleis. Het orgel wordt bespeeld door Wilco Veldkamp en ook het Molukse koor GJPIN verleent haar medewerking aan deze dienst.

 

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
mevr. J. Albers – Jacobsen en naar mevr. M. Heij

 

Corona maatregelen
Het moderamen heeft naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november gesproken over de maatregelen voor de komende weken. De kerkzaal is nog iets ruimer opgesteld en het dringend advies blijft om 1,5 meter in acht te nemen, mondkapjes te dragen bij verplaatsingen, de looproute te volgen en een ingetogen gemeentezang. Kerkelijk en niet kerkelijk vergaderingen vinden na 17.00 uur geen doorgang voor de aankomende weken.
Midden volgende week zal er weer een PKN advies komen voor de kerken.
Lilian vd Oetelaar, scriba

 

Inleveren kopij De Hofstedeling
Kopij voor het Kerstnummer kan weer worden ingeleverd. Uw kopij zien wij graag tegemoet.
Graag uiterlijk voor woensdag 24 november op emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie

 

Voedselbank
In de maand november worden er voor de Voedselbank tandenborstels en tandpasta gevraagd.
Alvast vriendelijk bedankt, namens de mensen die gebruik maken van de Voedselbank.
De Diaconie.