De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de eredienst op Hemelvaartsdag, 29 mei 2014. Aanvang: 9.30 uur

Voorganger:    ds. G. Loeve    Organist: dhr. B. Riphagen    Koster: mevr. M. de Zeeuw

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst (gemeente gaat staan)

Intochtslied (staande): NLB psalm 47: 2    God stijgt blinkend schoon

Bemoediging
    Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
    Allen:           Die hemel en aarde gemaakt heeft
    Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

Gemeente gaat zitten

Gezongen drempelgebed: NLB 283: 1 t/m 5    In de veelheid van geluiden

Kyriëgebed

Ter gloria lezen we een lofpsalm
Gezongen gebed om de Heilige Geest: NLB 670: 1, 2, 3, 6 Kom Schepper God, o heilige Geest

Eerste schriftlezing: Handelingen 1: 1-11

Lied: Hofstadbundel 48: 1     Daar ruist langs de wolken

Schriftlezing NT: 1 Petrus 5: 8-11

Lied: NLB 670: 5    Weer van ons ’s vijands list en nijd

Uitleg en verkondiging

Lied : Hofstadbundel 86: 1, 3, 1 Geef mij kracht

Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)

Slotlied (staande): NLB 663    Al heeft Hij ons verlaten

Zegen – met 3x gezongen "Amen"Inleveren kopij De Hofstedeling
U, jij kunt weer kopij inleveren voor het zomernummer van De Hofstedeling. Dit kan uiterlijk t/m 29 juni op e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet!
De redactie