De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Oudejaarsdienst van 31 december 2014  

Voorganger: ds. G. Loeve

Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door de kerkenraad)
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: psalm 90: 1, 4, 8    "Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Gebed

Zingen: LtB (Liederen ter bemoediging) 16: 1a, 2v, 3a, 4m, 5a, 6a  "Een woning die zo ruim is" (melodie NLB 753)

Kyriëbed    

Glorialied NLB 630: 1, 4    "Sta op – een morgen ongedacht"

We luisteren via Youtube naar ‘Ruïnes en spoken – lied van Lot’ van Stef Bos (tekst zie onder)

Schriftlezing: Matteüs 6: 25-34 (NBV)

Overweging

Lied : NLB 362: 1 ,2, 3   "Hij die gesproken heeft een woord dat gáát"

Gebed – stil gebed – Onze Vader

Collecten

Slotlied: NLB 248: 1 t/m 4   "Het jaar, door uwe gunst ontvangen"
Let op: twee wijzigingen in de tekst:  couplet 1: het jaar door uwe gunst ontvangen,
                                                                  couplet 2: ginds waar het nieuw jaar ontluikt


Zegen – met 3x gezongen "Amen"

 


Stef Bos: Ruïnes en spoken – lied van Lot

Ik sta op de grens
Van vroeger en later
Voor mij een ruimte
Die ik nog niet ken
Achter mij alles
Wat ik achter moet laten
Ik sta hier met niets meer
Dan alleen wie ik ben
Ik maak van wat was
Een veilige haven
Al heb ik die stad daar
Al tijden vervloekt
Toch lukt het me niet
Het verleden te laten
Voor dat wat het is
Een gesloten boek
 
En als ik nu omkijk
Ben ik verloren
Maar iets houdt me tegen
Om verder te gaan
Als ik nu omkijk
Dan blijf ik voor altijd
Gevangen in alles
Wat niet meer bestaat
En al zou ik ook teruggaan
Er is niets meer over
Ik weet het en toch
Ligt de twijfel nog dwars
Al vind ik niet meer
Dan ruines en spoken
Het laat me niet los
 
Ik kan nog niet breken
Met dat wat voorbij is
Ik woon in mijn  dromen
Nog steeds waar ik was
Ik sta op de grens
Van vroeger en later
En achter mij ligt daar
Een brandende stad

En als ik nu omkijk
Ben ik verloren
Maar iets houdt me tegen
Om verder te gaan
Als ik nu omkijk
Dan blijf ik voor altijd
Gevangen in alles
Wat niet meer bestaat
 

Al zou ik ook teruggaan
Er is niets meer over
Ik weet het en toch
Ligt de twijfel nog dwars
Al vind ik niet meer
Dan ruines en spoken
Het laat me niet los
Het houdt mij nog vast

Als ik nu omkijk
Blijf ik hier stilstaan