De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de eredienst op zondag 25 januari 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger:    ds. G. Loeve    Organist: dhr. R.Zeilstra    Koster: dhr. J. Veenendaal

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door de kerkenraad)

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: Psalm 89: 1, 6    Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Zingen: NLB 280: 1a, 2a, 3a, 4v, 5a, 6m, 7a    De vreugde voert ons naar dit huis

Gebed

Zingen: ELB 420: alleen het refrein     Als je bidt zal Hij je geven

Gesprekje met de kinderen

Gebed

Zingen: NLB 218: 1, 4, 5    Dank U voor deze nieuwe morgen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Dienst van het Woord

Schriftlezing OT: Psalm 120

Zingen: NLB 1010: 1, 3    Geef vrede, Heer, geef vrede

Schriftlezing NT: Romeinen 12: 9-21

Uitleg en verkondiging

Zingen: NLB 1014: 1 t/m 5    Geef vrede door van hand tot hand

Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Gezongen Onze Vader: Hofstadbundel 12    Onze Vader, maak alles nieuw

Collecten (door diaken aangekondigd) waarna kinderen terugkomen

Slotlied: NLB 305: 1 t/m 3    Alle eer en alle glorie
Zegen – met 3x gezongen "Amen"


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. A. Bronkhorst, mevr. A. de Groot en mevr. H.A. de Weerd

40-dagentijdkalender 2015 ‘Open je handen’
De voorbereidingen voor de 40-dagentijd 2015 zijn alweer begonnen. De 40-dagentijd is dit jaar van Aswoensdag 18 februari tot en met 5 april. Het thema dit jaar is: ‘Open je handen’.
Binnen de Hofstad zullen we weer uitgebreid aandacht aan dit thema en de bijbehorende projecten besteden.
Landelijk is er een 40-dagentijdkalender ‘Open je handen’ gemaakt. De kalender bevat o.a. gebeden, gedichten, bijbelteksten met uitleg en portretjes van mensen hoe zij hun handen openen.
Bestel de kalender voor € 4,-.
Op zondag 25 januari zal er iemand van de ZWO-commissie in de hal aanwezig zijn met een inkijkexemplaar. U kunt dan bij diegene de kalender bestellen. Ook kunt u eventueel via de mail een kalender bestellen (tot uiterlijk 25 januari): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld dan uw naam, adres en telefoonnummer.
Wij zorgen er dan voor dat de kalender voor 18 februari bij u bezorgd wordt. De ZWO-commissie

Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!
Als ZWO-commissie willen wij bij u/ jou het volgende even onder de aandacht brengen: voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de handige en inspirerende 40dagentijd-app.  Deze app leidt u/ jou door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om uzelf/ jezelf aan te sporen om u/ je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.
Deze app helpt u/ jou om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp. De ZWO-commissie

Laat je inspireren door Eckhart Tolle
Eckhart Tolle is op dit moment voor veel mensen een belangrijke spirituele leider. Daarom een tweetal bijeenkomsten over hem.

Data: 11 februari en 11 maart
Locatie: wijkcentrum ‘De Groene Hoven’,  Koninginnelaan 280
Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

Op 11 februari geeft Evert van de Ven een lezing over Eckhart Tolle. Om de boodschap van Eckhart Tolle voor nog meer mensen toegankelijk te maken, schreef Evert van de Ven, een ervaren Tolle-coach: 'Een kennismaking met Eckhart Tolle'.

Op 11 maart wordt een voordracht van Eckhart Tolle zelf vertoond, die in 2010 in de Doelen in Rotterdam werd opgenomen. Daar maakte Eckhart het publiek op zijn eigen, navolgbare wijze deelgenoot van zijn eenvoudige methode van transformatie.
Hoewel het verrijkend  is om juist beide bijeenkomsten te bezoeken, is het ook mogelijk om aan slechts één bijeenkomst deel te nemen. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten wordt op prijs gesteld; richtbedrag € 3,50. De organisatie is in handen van ABRI en VONC i.s.m. de Open Hof.

Vernieuwing van uw denken
Een blik in de Talmoed
Dr. G.H. Cohen Stuart spreekt

Datum: Zondag 8 februari 2015
Locatie: Synagoge Apeldoorn, Paslaan 18
Aanvang: 15:00 uur


Meer informatie via www.joodselezingen.nl