De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 8 februari 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg    Organist: Marc Woning    Koster: Ruud Kelderman

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Lied 382: 1, 2 en 3 en het refrein “Heer Uw licht en Uw liefde schijnen” (Evangelische liedbundel)

Bemoediging en groet

Zingen:    Lied 280: 1, 5, 6 en 7 “De vreugde voert ons naar dit huis” (NLB)

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Johannes 15:1 – 17 (uit de NBV)

Zingen: Lied 653: 5 en 7 “Gij zijt de wijnstok van het leven” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Lied 3: 1, 2, 3, 4 en 5 “In God de Heer geloven wij” (Liedbundel van De Hofstad)

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

Als diakenen worden bevestigd: mevr. Lydia Fransen en mevr. Elly Kelderman – Baan
Als ouderling met bijzondere opdracht (scriba) wordt bevestigd: dhr. Ruud Muijs

Lezing van het formulier

Vragen

Vraag aan de gemeente (staand):
Gemeente van De Hofstad, nu deze zusters en broeder zijn bevestigd in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer ?
Antwoord gemeente: Ja.

Zingen (staande): Lied 415: 1 “Zegen hen, Algoede” (NLB)
Zegen hen, Algoede, neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht over hen en geef hen licht.

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

Zingen: Lied 345: 1, 2 en 3 “Gij hebt uw woord gegeven” (NLB)
(Kinderen die deelnemen aan het Heilig Avondmaal komen nu binnen)

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering zingen we:
-    Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)
-    Lied 376: 1 en 2 “Abba, Vader” (Evangelische Liedbundel)
-    Lied 117a (!): 1 en 2 “Gij volken loof uw God en Heer” (NLB)

Dankgebed

Slotlied (staande): ”Psalm 150: 1 en 2 “Loof God, loof Hem overal” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: het nieuwe “Amen” (3x)

We nodigen u allen uit de ambtsdragers te feliciteren voor in de kerkzaal.

Ingetogen orgelspelDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
Mevr. D. De Haart
Dhr. K. Meijlink

Heilig -  Avondmaalscollecte
De diakenen willen graag onder de aandacht brengen dat de collecte in de H.A dienst van 8 februari a.s. bestemd zal zijn voor Kerk in Actie, en wel in het bijzonder voor noodhulp in Syrië en omringende landen.
Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening bereiken. Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking me de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken.
In samenwerking met de ACT Alliance helpt Kerk in Actie ook vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en Libanon.
Zoals u ongetwijfeld weet, leven 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen veelal in geïmproviseerde vluchtelingenkampen.
De regio  wordt momenteel geteisterd door extreem winterweer en
overstromingen. Een ramp: lekkende tenten, kinderen op blote voeten in de sneeuw, een groot gebrek aan voedsel en medicijnen in deze (inmiddels) toch wat vergeten oorlog, letterlijk ondergesneeuwd door de aanslagen in Parijs, Berlijn en in België.
Maar de berichten zijn hartverscheurend en de hulp meer dan nodig.
Wij vragen dringend uw hulp voor deze vergeten vluchtelingen.

Diaconie De Hofstad

Inleveren kopij Paasnummer De Hofstedeling
Pasen valt dit jaar op zondag 5 en maandag 6 april.
T/m uiterlijk zondag 8 maart kunnen er artikelen ingestuurd worden voor het Paasnummer van De Hofstedeling. .
I.v.m. de voorbereidingen en de verspreiding is deze datum vastgesteld.
Kopij kan gestuurd worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De redactie

Laat je inspireren door Eckhart Tolle
Eckhart Tolle is op dit moment voor veel mensen een belangrijke spirituele leider.
Daarom organiseren ABRI en VONC in samenwerking met de Openhof een tweetal bijeenkomsten over hem.

Data: 11 februari en 11 maart
Locatie: Wijkcentrum ‘De Groene Hoven’,  Koninginnelaan 280
Aanvang:  20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur


Informatie joodselezingen.nl
Dr. G.H. Cohen Stuart spreekt Zondag 8 februari 2015 15:00 uur in de Synagoge Apeldoorn, Paslaan 18