De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 8 maart om 10 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. C.M. Baas

Voorbereiding

Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Intochtslied: Psalm 25: 1 en 7
Stil gebed
Onze hulp
Zingen: Psalm 25: 9
Smeek/Kyriegebed

Dienst van het Woord

Groet
Kinderen naar kindernevendienst
Schriftlezing: Exodus 20: 1-17
Zingen: Lied 611
Schriftlezing: Johannes 2: 13-22
Zingen: Lied 187
Schriftuitleg
Zingen: Lied 547

Afsluiting

Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (gesproken)
Collecten
Slotlied: lied 422
Zegen: "3 x Amen"De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij;
Mevr. J. Borstlap - Borst en mevr. G. van den Bosch.

Biddag voor gewas en arbeid
Woensdag 11 maart om 19.30 in De Hofstad, voorganger: ds. G. Loeve

Ouderenmiddag woensdag 18 maart
Deze middag gaan we met bloemen en "groen uit de tuin", paasbakjes maken.
U hoeft hier niets voor mee te nemen. De middag begint om 14.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen.
Allen hartelijk welkom.Met een vriendelijke groet namens de ouderencommissie van
Anneke Riphagen, tel. 3667563.
                            
Vrijwilligers voor vakantie week Ommen
Voor de vakantieweek in de maand juni en dat is van zaterdag 13 tot en met zaterdag 21 juni in Ommen vragen wij 7 nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen om onze gasten een fijne vakantie te willen bezorgen. Onze gasten zijn boven de 65 jaar en hebben vaak een lichamelijke beperking of handicap.
Zij hebben daarbij de nodige ondersteuning en zorg nodig. De gedachte kan bij je opkomen van wat ga ik dan allemaal doen. Nou, een hele geruststelling, je staat er niet alleen voor. We werken namelijk in groepjes. We weten dat er altijd twijfel bestaat van kan ik het wel of ik heb dit bericht vaker gelezen. Dan is nu het moment om ja te zeggen en pak de telefoon. Je hart op de juiste plaats hebben geeft ook heel veel voldoening.
Heb je belangstelling of je wilt meer informatie dan mag je dit vragen bij,
Jan Reerds, tel: 055-3550982 of 06-20668856.