De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst 2 april 2015 om 19.00 uur, Witte Donderdag, in De Hofstad

Voorganger: ds. Gerdina Loeve
Zang: Zanggroepje De Hofstad

Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB psalm 116: 4, 5, 6  "O God, mijn God, die van de dood mij redt"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Gebed    

Gezongen gebed om de Heilige Geest: NLB 333 Kom, "Geest van God" : 2x zanggroepje, 2x allen

Schriftlezing NT: Joh. 13: 1-15

Zingen: ELB 118: 1 t/m 4  "Hij kwam bij ons heel gewoon"

Uitleg en verkondiging

Zingen: ELB 203: 1 t/m 4  "Genade, zo oneindig groot"

Collecte

Gezongen tafelgebed door het zanggroepje: Hofstadbundel 45  "Die naar menselijke gewoonte"

Bidden van het Onze Vader

Instellingswoorden

Tijdens delen van brood en wijn zingen we:  ELB 376: 1 t/m 3  "Abba, Vader"
(voor mensen die luisteren via de kerkradio: zie ook NLB 886)

Dankgebed

Slotlied: NLB 560: 1 t/m 3  "Hij ging die weg zo eenzaam"

(De diensten van donderdag t/m zaterdag vormen één geheel, vandaar geen zegen op het eind. Deze klinkt op stille zaterdag.)

The Passion
Aansluitend aan de kerkdienst de gelegenheid om gezamenlijk naar The Passion te kijken op de grote schermen in de kerkzaal. Dit jaar wordt The Passion uitgezonden vanuit Enschede.
Voordat The Passion begint is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.