De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst met viering van het heilig avondmaal
op Goede Vrijdag, 3 april 2015 om 15.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. G. van Asselt
    
Orgelspel

Zingen: Psalm 22: 1, 2

Votum en Groet
 
Zingen: Gezang 177: 1, 2 (Leer mij….)    (liedboek. 1973)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 23:33-49
Zingen: Gezang 576: 1, 3, 5 (O hoofd ..…)              

Verkondiging

Zingen: Gezang 578 :1, 2, 5, 6 (O kostbaar kruis….)

Viering van het heilig avondmaal

Woorden van de inzetting
Onderwijzing (1)

Zingen: Gezang 381 : 1, 2  (Genadig Heer…….)…

Gebeden
Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 381: 3, 4         

Nodiging- gemeenschap met brood en wijn
Zingen: Gezang 575: 1     (Jezus leven van ons leven)

Dankgebed
Zingen: Gezang 575: 6