De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op 3 april 2015, Goede Vrijdag, om 19.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. Albert Roodenburg
Organist: Marc Woning
Muzikale medewerking: Martina Kwappenberg en Inge van Egmond

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Zingen (staande): Lied 560: 1, 2 en 3 “Hij ging de weg zo eenzaam” (NLB)

Bemoediging en groet

Muziek

Gebed

Schriftlezing: Johannes 18: 1 – 11 (uit de NBV)

Zingen: Lied 587: 1 “Licht voor de wereld, geeft u zich gevangen” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 18: 12 – 27 (uit de NBV)

Zingen: Lied 587: 2 “Eén mens moet sterven om een volk te redden” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 18: 28 – 40 (uit de NBV)

Zingen: Lied 587: 3 “Hemelse koning, door God uitgekozen” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 19: 1 – 16a (uit de NBV)

Zingen: Lied 587: 4 en 6 “Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie” (NLB)

Schriftlezing: Johannes 19: 16b – 30 (uit de NBV)

Stilte

De Paaskaars wordt gedoofd

Muziek

We bidden staande met elkaar het “Onze Vader”

We verlaten de kerk in stilte