De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op 4 april 2015, Stille zaterdag, om 22.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. Gerdina Loeve
Zang: Zanggroepje De Hofstad

Stille zaterdag

Schriftlezing OT: Genesis 1: 1

Drempelgebed met gezongen NLB 333    "Kom, Geest van God"

Zingen: NLB psalm 22: 1    "Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij"

Gedicht van Jacqueline E. van der Waals

Zingen: LtB  17: 1       "Nog is het nacht, beklemmend duister"  (melodie psalm 65/72)

Kyriëgebed, afgewisseld met gezongen: Heer, ontferm U
(melodie: Hofstadbundel pagina 9)

Zingen: LtB 17: 2, 3    "Het duister aarzelt, nieuw vermoed"

Het licht wordt binnengebracht

Zingen: Zingende gezegend 186: 1, 5, 6    "Zing met ons mee uit alle macht"
                                              (melodie NLB 871: Jezus zal heersen waar de zon)

Schriftlezing NT: Marcus 16: 1-8

Zingen: NLB 339a     "U komt de lof toe"

Gedicht van Jaap Zijlstra ‘Gebed om licht’

We steken ons kaarsje aan en zingen: LtB 10   "Illumina"

Gedicht van Joke Verweerd ‘De nieuwe dag’

Zingen: Hofstadbundel 54      "Dit is de dag"

Gebed

Slotlied: NLB 637: 1 t/m 4    "O vlam van Pasen, steek ons aan"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"