De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op zondag 5 april 2015, 1e Paasdag om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. Albert Roodenburg
Zang: Tieneke Berkhof en Ben van der Velden

Zingen voor de dienst:

Lied 632: 1, 2 en 3 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven” (NLB)
Lied 105: 1 en 3 (Tieneke en Ben), 2 en 4 (Allen) “O vlam van Pasen, steek ons aan”  (Hofstadbundel)

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Lied 117a (!): 1 en 2 “Gij volken loof uw God en Heer” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied “Paasvreugd” door Tieneke en Ben en allen (Melodie van het lied: "Waarheen, pelgrims")

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Projectlied “Met open handen” naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 18 (uit de NBV)

Zingen: Lied 374: 1, 2 en 3 (Tieneke en Ben) en het refrein (Allen) “O Heer, mijn God” (Evangelische Liedbundel)

Tweede Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 18 (uit de NBV)

Tieneke Berkhof zingt: “Gott lebet noch” - J. S. Bach

Verkondiging

Zingen: Lied 125: 1, 2 en 3 (Tieneke en Ben) en het refrein (Allen) “Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft” (Evangelische Liedbundel)

Gebeden: dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 132: 1, 2 en 3 “U zij de glorie” (Evangelische Liedbundel)

Heenzending en zegen

Zingen: Amen (3x)

Orgelspel

We wensen u en jullie hele gezegende Paasdagen toe !