De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 10 mei 2015 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: psalm 8b: 1, 3, 4    "Zie de zon, zie de maan"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Drempelgebed: NLB 298     "Eeuwige onze God"
1e keer geheel door zanggroepje, 2e keer voorzang zanggroepje, antwoord door allen

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed met NLB 301k (1x zanggroepje, 2x allen)    Kyrië eleison
(Sjoerd: let op: ik zing ook met het zanggroepje mee: headset graag uit. 1x voor het gebed, 1x tijdens gebed, 1x na gebed)

Glorialied:     NLB 630: 1, 3    "Sta op! – Een morgen ongedacht"

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen
Zingen met Youtube-filmpje: Weet je dat de lente komt?
   
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing NT: Kolossenzen 1: 15-20

Lied:  NLB 513: 1, 4      "God heeft het eerste woord"

Schriftlezing OT: Hooglied 7: 1 – 8: 4

Uitleg en verkondiging

Lied : NLB 982:    "In de bloembol is de krokus"     1 zanggroepje, 1 t/m 3 allen

Afsluiting

Herdenken

Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 747: 1, 5     "Eens komt de grote zomer"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. J. Hoogsteen  en mevr. M. Wentzel.

De Hofstedeling komt nog 1 keer uit
Met de huidige bezetting willen we De Hofstedeling sowieso nog 1 keer
uitbrengen. Maar nieuwe vrijwilligers, zoals vooritter en eindopmaker lay-out zijn hard nodig! Meldt u, jij je aan bij 1 van de redactieleden
(Ernst-Paul Niessen of Evelien v.d. Velden).
De kopij kan t/m uiterlijk zondag 31 mei aangeleverd worden op emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet! De redactie

Vakantiegeld Samen Delen
De actie gaat weer van start met een vernieuwd logo en een schitterende folder en een geheel nieuwe website. Waar ging het ook weerom:
In het kort: mensen die weinig inkomen hebben kunnen vaak niet met vakantie: velen die het financieel goed hebben, willen graag iets van hun vakantiegeld met hen delen. Daarom Vakantiegeld Samen Delen. Zo delen we als inwoners van  Apeldoorn- Zuid met elkaar.
Ook dit jaar hebben alle kerken in Apeldoorn - Zuid de handen weer in elkaar geslagen om deze actie samen te organiseren.
Laten we ons net zo als vorig jaar inzetten voor minder daadkrachtigen in onze wijk, voor meer informatie, liggen er folders voor in de hal van de Hofstad of bekijk de website.

Presentatie Voices4Peru

Op woensdagavond 20 mei om 19.30 uur zal in de Hofstad ( Dan)iel M Klopp spreken over zijn leven en werk onder de achtergestelde bevolking in Peru. Hij heeft een stichting "voices4Peru"en een priveschool opgericht om jogeren en kinderen op te vangen en onderwijs te geven.
Dan(iel) zal vanaf 8 mei in Nederland zijn en verschillende keren de diensten in de Hofstad bijwonen.
Voor meer informatie kunt u Hetty Wolters benaderen; email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.