De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 24 mei 2015 Pinksteren om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: psalm 146a: 1  "Laat ons nu vrolijk zingen"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Lied: NLB 683: 1, 2  "’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest"

Gebed

Dienst van het Woord

Gezongen gebed om de Heilige Geest – Opwekking 754 "Kom Heilige Geest"

Heilige Geest van God
Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon 2x

Kom, o heilige Geest
Wij wachten op U
Vervul ons met uw kracht
Heilige Geest kom nu 4x

Gesprekje met de kinderen
We kijken en luisteren naar een filmpje

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lied: NLB 672: 1  "Kom laat ons deze dag"

Schriftlezing OT: Hooglied 4: 12-5:1 NBV

Lied: NLB 672: 4  "Gij liefdevuur van God"

Schriftlezing NT: Handelingen 2:1-11 NBV

Lied: NLB 672: 7     "Wie ’s Heren Geest bezielt"

Uitleg en verkondiging

Lied : psalm 25: 2  "Here, maak mij uwe wegen"

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 687: 1, 2    "Wij leven van de wind"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. de Hoop en de fam. Koers.

Oppasleiding gezocht!
Per 1 september zoeken we twee mensen die het team van de oppasleiding willen komen versterken, omdat twee personen ermee stoppen. Wie meldt zich aan? Misschien vindt u/jij het coördineren van de oppasdienst leuker om te doen? Die persoon zoeken we ook!
Voor info en opgave: Christien Jonkers

Barbecue voor de Hofkids!
De Hofkids! is een club voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar
Vrijdag 5 juni sluiten we het seizoen af met een lekkere barbecue waarbij je zelf ook mee mag helpen.
Het begint iets eerder, namelijk om 18.30 uur en duurt tot 20.30, het kost maar € 1,- en in en om de Hofstad.  
Voor de inkoop is het wel handig te weten hoeveel er ongeveer komen, dus geef je even op bij Jasper of Marjolein of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tot 5 juni!!!