De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 31 mei 2015 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 19: 1 en 2 “De hemel roemt de Heer” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 280: 1, 3, 4 en 5 “De vreugde voert ons naar dit huis” (NLB)

Gebed

Woorden van genade en leven: lezen Romeinen 8: 12 - 17 (uit de NBV)

Zingen: Lied 376: 1 en 2 “Abba, Vader” (Evangelische Liedbundel)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 6 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 93: 1 en 4 “De Heer is koning, Hij regeert altijd” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 16 (uit de NBV)

Zingen: Lied 686: 1, 2 en 3 “De Geest des Heren heeft” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Lied 675: 1 en 2 “Geest van hierboven” (NLB)

Wij gedenken: Gé Schieving - Rijkeboer

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 705: 1 en 4 “Ere zij aan God, de Vader” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelLiturgie voor de verstilde avonddienst op zondag 31 mei 2015 om 19.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Gerdina Loeve
Dwarsfuit : Marjolein Zeilstra

Muziek

Welkom

Moment van stilte

(Wij zitten heel de dienst)

Zingen: NLB psalm 62: 1, 5   "Mijn ziel is stil tot God mijn Heer"

Openingswoorden:

V: Ons vertrouwen stellen wij op U onze God
A: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
V: want U geeft ons het leven
A: EN HEEFT ONS OOK VANDAAG BEWAARD
V: Kom tot ons vanavond, God onze Vader
A: KOM TOT ONS MET LICHT
V: Spreek tot ons vanavond, Heer Jezus Christus
A: SPREEK ONS LEVEN OPEN
V: Wees met ons vanavond, Heilige Geest
A: WEES MET ONS MET UW VURIGE LIEFDE
V: Amen

Inleiding

Drempelgebed (NLB p. 1406)

Zingen: NLB 887: 1, 2    "Wees stil en weet: Ik ben uw God"

Kyriëgebed:
•    Gebeden en aansteken van kaarsen,
•    afgewisseld met het zingen van NLB 367e   "Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons"

Zingen: NLB 887: 3   "Op U vertrouw ik, goede God"


Gebed om Gods Geest:
Zingen: NLB 333      "Kom, Geest van God"
Gebed (NLB p. 1139)
Zingen: NLB 333

We lezen: Genesis 1: 1-2 (NBG ’51)

Zingen: NLB 701: 1 t/m 4   "Zij zit als een vogel"

We lezen: 1 Korintiërs 12: 4-11 (NBV)

Inleiding op de stilte (NLB p. 1416)

Stilte

Gebed (zie NLB p. 566)

Zingen: Hofstadbundel 11  "Onze Vader"

Collecte

Zingen: NLB 263: 1, 2, 3  "Wees Gij mijn toevlucht"

Zegenbede (NLB p. 584)


MuziekDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
de fam. de Sain en de fam. Kok.

Vakantiegeld Samen Delen
De actie Vakantiegeld Samen Delen begint weer geweldig te lopen, zowel de aanvragen als de giften beginnen nu binnen te komen.
U mag nog tot 7 juni u aanvraag indienen, maar ook niet onbelangrijk u mag ook nog tot 7 juni uw gift storten of een paar daagjes later.
Samen delen wordt toch iedereen beter en gelukkiger van.
Zie onze folder voor in de hal van de Hofstad of onze website

Slotdatum inleveren kopij De Hofstedeling
De kopij kan t/m uiterlijk zondag 31 mei aangeleverd worden op emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet!