De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 14 juni om 9.30 uur in De Hofstad


Voorgannger: ds. A(lbert).R. Roodenburg

Orgelspel
Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 92: 1 en 2 “Waarlijk, dit is rechtvaardig” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 978: 1, 2 en 3 “Aan U behoort, O Heer der heren” (NLB)

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 923: 1, 2 en 3 “Wil je wel geloven” (NLB) naar de KND.

Schriftlezing: Ezechiël 17: 22 - 24 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 92: 3 en 7 “Gij hebt mij door uw daden” (NLB)

Schriftlezing: Marcus 4: 26 - 34 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 422: 1, 2 en 3 “Laat de woorden die we hoorden” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)
Kinderen die deelnemen aan het Heilig Avondmaal komen nu binnen.

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering zingen we:
-    Lied 985: 1, 2 en 3 “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven” (NLB)
-    Psalm 107: 1, 2, 3 en 4 “Gods goedheid houdt ons staande” (NLB)
-    Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)

Heenzending en zegen
Zingen: het nieuwe “Amen” (3x)
OrgelspelDe bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. H. van der Zande en naar dhr. K. de Bruyne.

Kom in mijn tuin
Vandaag zijn we na de dienst bij de fam. Blaauw, 1e Johannastraat 20, welkom om koffie te drinken.

Oproep
Het oppasspeelgoed moet worden schoongemaakt. U kunt daarbij heel eenvoudig helpen vandaag. Neemt u straks na de dienst ook een tas met speelgoed mee? Ze zullen bij de deur van de zaal klaarstaan. U kunt de schoongemaakte spullen volgende week weer inleveren in de oppaszaal.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Christien Jonkers