De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de eredienst op zondag 21 juni 2015 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds J.W. Wind, Westervoort  Organist: dhr. H. Jansen    Koster: Jan Veenendaal

Voorbereiding

Welkomstwoord namens de kerkenraad
Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 93: 1, 2 en 4 (De Heer is Koning, Hij regeert altijd) (NLB)

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Verootmoediging

Genadeverkondiging Efeziërs 2: 4-10 (NBG ‘51)

Zingen: Hofstadbundel  pg 30 (Here God U loven wij)

Apostolisch vermaan Efeziërs 4:17-32. (NBG ‘51)

Zingen: Psalm 86: 4 (leer mij naar Uw wil te handelen) (NLB)

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lichtlied naar de KND.

Schriftlezing: psalm 69: 1-4; 14-18; 31-37)  (uit de NBV)

Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 69: 4 (Tot U Heer tot U is mijn gebed)

Verkondiging: Marcus 4: 40

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 939: 1, 2 en 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht) (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 425 (Vervuld van uw zegen) (NLB)

Heenzending en zegen
Zingen: het nieuwe “Amen” (3x)
Orgelspel

 


 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van ons allen naar:
De heer J.Schieving en Mevrouw. H. Duits

Zondag 5 juli:  samen eten
De eerste opgaven zijn binnen: wie komt ook?
Met elkaar zorgen we voor een hoofdgerecht (iedereen neemt iets mee) en we eten het gezamenlijk op! Het activiteitenteam van pastoraat zorgt voor de rest.
U wordt verwacht om 17 uur in de Hofstad. Als u vervoer nodig heeft dan kan dat geregeld worden!
Zin om mee te doen?
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schrijf uw naam op de lijst die in de kerk ligt op de tafel voor de garderobe.

We hopen u allen te mogen begroeten in de Hofstad!
Sientje de Boer en Janneke Blaauw

Zomerontmoetingen
(Ja, het gaat door, ook al staat het per abuis niet in de Hofstedeling!)
In de zomer elkaar ontmoeten – voor alle leeftijden – de ene week in gesprek met elkaar en ds. Gerdina Loeve – de andere week koffie en spelletjes – opgave niet nodig – mensen van buiten de gemeente ook welkom – collecte voor de onkosten – thema: ‘Met hart en ziel vieren en verbinden’ – woensdagmiddag van 14.00-16.00 – welkom! Groet, Team Activiteiten en ds. Gerdina Loeve
•    22 juli in gesprek
•    29 juli inloop met koffie
•    5 augustus in gesprek
•    12 augustus inloop met koffie
•    19 augustus in gesprek

Inleveren spullen bazaar
Op donderdag 25 juni van 19.00 tot 20.00 uur is de laatste inleveravond voor de vakantie. In de maanden juli en augustus is geen inname van bazaargoederen. We starten weer met de inname op donderdag 3 september.

Secretaris bazaarcommissie, Johan Nieuwland.