De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 16 augustus 2015 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB psalm 103: 1  “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren”

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Gebeden, afgesloten met Hofstadbundel blz. 11  “Heer onze Heer, wij bidden U: verhoor ons”

Glorialied: NLB 224  “Elke dag vertelt over God de Heer”

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen komen naar voren

Schriftlezing OT: Daniël 6 uit de Prentenbijbel

Zingen: Kinderopwekking 185  “De Here zegent jou”

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing NT: Openbaring 5: 4-14

Zingen: ELB 125: 1  “Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft”

Uitleg en verkondiging

Zingen: ELB 188  “‘k Stel mijn vertrouwen “

Collecte

Maaltijd van de Heer  

Nodiging

Tafelgebed:  

Hoe zullen wij U danken….
… en mee te zingen met het grote lied dat voor en na gezongen is:
ELB 125: alleen refrein  “Hem zij de glorie”

Hoe kunnen wij U danken…
    … door Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden: gezamenlijk Onze Vader

Tijdens delen van brood en wijn zingen we:
•    ELB 125: 2, 3   “Verdreven is de schaduw van de nacht”
•    Liedboek der kerken gez. 346: 1, 2, 5, 6     “Ter maaltijd van het lam gereed”

Dankgebed

Afsluiting

Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 871: 1a, 2v, 3m, 4a  “Jezus zal heersen waar de zon “

Zegen – met 3x gezongen "Amen"De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. E. Janssen - Woning en mevr. B. van Luttikhuizen - Kluin.