De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 23 augustus 2015 om 10 uur in De Hofstad

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 89: 1 en 5 “Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 221: 1, 2 en 3 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” (NLB)

Gebed

Woorden van genade en leven: lezen Deuteronomium 6: 4 - 9 (uit de NBV)

Zingen: Lied 568a (!) “Ubi caritas” (3x) (NLB en bundel Hemelhoog)

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons.
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 6 (uit de NBV)

Zingen: Lied 319: 1, 2, 5 en 7 “Alles wat er staat geschreven” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 1 - 11 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 316: 1, 2, 3 en 4 “Het woord dat u ten leven riep” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 382: 1, 2 en 3 en het refrein “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”
                                                                                                                    (Evangelische Liedbundel)
Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. G. Molenaar en mevr. J. Klomp - de Zwaan.

Aanvang morgendiensten vanaf september
Met ingang van zondag 6 september beginnen de Erediensten in De Hofstad weer om 10.00 uur.