De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 30 september 2015 om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 86: 1 en 4 “Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 218: 1, 2 en 3 “Samen in de naam van Jezus” (Evangelische Liedbundel)

Gebed

Woorden van genade en leven: lezen Openbaring 21: 5 - 7 (uit de NBV)

Zingen: Lied “Van A tot Z” (via You Tube)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren; aandacht voor de “overstap” van Anne Kirsten Bloodshoofd.De kinderen gaan na het zingen van het Lied 23b (!): 1, 2 en 5 “De Heer is mijn herder” naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Psalm 25: 1 - 15 (uit de NBV)

Zingen: Lied 913: 1 en 3 “Wat de toekomst brengen moge” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Kolossenzen 2: 6 - 10 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 313: 1, 4 en 5 “Een rijke schat van wijsheid” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 416: 1 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens ons allen naar:
Fam. Krikke en mevr. M. Schimmel

Aanvang morgendiensten vanaf september
Met ingang van zondag 6 september beginnen de Erediensten in De Hofstad weer om 10.00 uur.

Inleveren kopij De Hofstedeling
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. U, jij kunt de kopij voor het startnummer uiterlijk aanleveren t/m zondag 13 september.
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uw, jouw bijdrage zien wij graag tegemoet!
De redactie

Ontbijt Startzondag
Op 13 september a.s. is de startzondag, de start van een hopelijk inspirerend nieuw kerkelijk seizoen.
We starten om 8.30 uur met een gezamenlijk ontbijt. Wilt u daar aan deelnemen, geeft u zich dan wel even op!
Dit kan tot en met zondag 6 september op de volgende manieren:
- via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- telefonisch bij Peter Zijlema: telefoon 5420272
- op de intekenlijst in de hal van de kerk.
We hopen met velen zo een gezellige start van de dag te maken.
De voorbereidingscommissie.