De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Op maandag 9 december a.s. wordt een gemeente-avond gehouden.
Aanvang 19.30 uur, koffie vanaf 19.15 uur.
Onderwerp: ‘Waarderende gemeenteopbouw – wat betekent dit voor De Hofstad?’
Komt allen!