De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Woensdag 18 maart organiseren ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland een Dag van Nationaal Gebed.
Omdat gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen en om God te vragen Zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

www.nationaalgebed.nl

Geef de oproep tot nationaal gebed, indien mogelijk, door aan zoveel mogelijk mensen in uw/jouw omgeving.