De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Beste gemeenteleden van De Hofstad,

Ook u volgt vast en zeker de berichten rondom de Corona-crisis.
Afgelopen maandagavond, 23 maart, was er een persconferentie waarin er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd in verband met het Corona-virus. Een deel van de bestaande maatregelen is verlengd tot 1 juni en een aantal maatregelen is aangescherpt.
Er waren (zeer terecht) grote complimenten voor de zorg. We werden allemaal opgeroepen om ons respect voor deze zorgprofessionals, die zo hard werken om mensenlevens te redden, ook te tonen door ons te houden aan de richtlijnen. Er werd een nadrukkelijk beroep gedaan op ons allemaal om zoveel mogelijk thuis te blijven en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het beperken van een verdere verspreiding van dit akelige virus.
Als moderamen hebben we meteen aansluitend aan deze persconferentie een overleg gehad en we zijn tot het besluit gekomen dat het niet verantwoord is om in of vanuit De Hofstad bijeenkomsten en andere activiteiten te organiseren waarbij mensen bij elkaar komen in welke vorm dan ook (uitzondering: bij uitvaarten gelden aparte regels).
Naast het annuleren van alle fysieke vergaderingen en bijeenkomsten, betekent dit dat er tot 1 juni vanuit De Hofstad geen vieringen worden gehouden, ook niet met een gering aantal personen ten behoeve van uitzending via kerkradio en/of kerktv.
Dat wij daardoor geen vieringen kunnen houden in de Stille Week, met Pasen en met Pinksteren, is pijnlijk en verdrietig. Dat realiseren wij ons. Waarom dan toch dit besluit?
De kerk heeft in deze situatie ons inziens een voorbeeldfunctie in het naleven van de – door de overheid – opgestelde regels; niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest. Het past daarom niet, om daarin de grenzen op te zoeken of deze te overschrijden.
Wij willen als kerk dus onze verantwoordelijkheid nemen. Een voorbeeld geven door juist vanuit ons geloof en vanuit de zorg voor onze medemens geen enkele activiteit te organiseren waarvoor mensen de deur uit moeten en elkaar ontmoeten. Het kan en mag niet zo zijn dat er door ons toedoen, door onze behoefte aan een viering vanuit de eigen kerk, mensen aan het risico van besmetting worden blootgesteld en daardoor zelf, of anderen via hen, op de IC belanden of erger.
Laten we de zorg voor elkaar boven de behoefte aan een eigen viering stellen, hoe verdrietig dat ook is.
Gelukkig zijn er goede alternatieven zoals de viering die wekelijks wordt uitgezonden op tv.

Voor wat betreft andere activiteiten en initiatieven: geweldig wanneer er vanuit het omzien naar elkaar boodschappen worden gedaan voor wie dat niet meer kan! Geweldig dat we omzien naar mensen die ziek, eenzaam, op leeftijd en aan huis gekluisterd zijn door ze wat vaker te bellen.
Complimenten en onze grote dank voor iedereen die nu op deze wijze laat zien hoe we toch kerk kunnen zijn en blijven.

Alles wat vanuit het eigen huis kan worden gedaan is prima. Maar geen samenkomsten van mensen in en vanuit De Hofstad.
Dit alles betekent dat veel kerkelijke activiteiten stil zijn komen te liggen en dat treft velen van u. Wij kunnen de activiteiten die geen doorgang meer vinden hier niet allemaal benoemen. Alle taakgroepen zullen dit in kaart brengen en de eigen vrijwilligers hiervan op de hoogte stellen. Veel taakgroepen hebben dat inmiddels al gedaan. Voor het voeren van overleg zijn tegenwoordig gelukkig vele digitale mogelijkheden. 

Een tweetal zaken die ons allemaal aangaan, willen we hier nog expliciet benoemen:

  • De komende maanden zal er geen verjaardagsgroet worden bezorgd bij gemeenteleden die jarig zijn.
  • De Hofstedeling die elk jaar rond Pasen verschijnt is reeds gedrukt. Als er voldoende bezorgers bereid zijn om hiervoor de deur uit te gaan zal deze bij u in de bus worden gedaan. Dat gaat geheel op vrijwillige basis, dus het kan zijn dat er te weinig mensen zijn om De Hofstedeling overal rond te brengen en dat u dus geen exemplaar ontvangt. De Hofstedeling zal in elk geval niet persoonlijk aan u worden overhandigd. Wij rekenen hierin op uw begrip.

 We hopen en bidden dat u allen gezond mag blijven.

Een bemoedigende groet vanuit de kerkenraad van De Hofstad