De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Beste gemeenteleden,

Zoals in de afgelopen Nieuwsbrieven al benoemd werd gaan de kerkdiensten tot 1 juni niet door i.v.m. de aangescherpte maatregelen door het coronavirus.
Hierdoor zijn en kunnen de geplande 40 dagentijd activiteiten ook niet door gaan.
De wandeling van 29 maart is niet door gegaan. Mogelijk zal deze later in het jaar nog plaatsvinden.
De Paasgroetenactie kan niet door u als gemeente worden ondertekend.
Maar de kaarten zijn verdeeld en zullen wel als een groet van ons allen naar Kerk In Actie gaan,
die ze op hun buurt zullen gaan versturen.
De spaardoosjes kunnen niet worden ingezameld. Maar dit zal later in het jaar gaan gebeuren.
Dus spaart u gerust verder en tegen die tijd zult u lezen wanneer ze verzameld zullen gaan worden.

Namens de leden van de ZWO-commissie, pas goed op elkaar en uzelf en blijf gezond.