De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

De collecten gaan elke week door. In de digitale Nieuwsbrief, die tweewekelijks verschijnt kunt u lezen wat de collectebestemmingen zijn.
Ook al gaat u misschien nog niet naar de kerk , uw bijdrage aan de collecten zijn zeer welkom voor Diaconie en Kerk. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL25 RABO 0373 4109 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. wijkgemeente De Hofstad of de QR-code.
U kunt dit wekelijks doen of door eventueel een maandbedrag storten. De diaconie maakt een verdeling over drie collectebestemmingen. Hartelijk dank!