De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Vorige week heeft het kabinet aangekondigd dat de versoepeling van de Coronamaatregelen zoals die voor juni en juli in de planning stonden, (voorlopig) kunnen doorgaan. Voor ons als wijkgemeente van De Hofstad zijn vooral de maatregelen rond het gebruik van het kerkgebouw voor vieringen en bijeenkomsten van belang. In juni zijn in principe weer vieringen toegestaan met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen. Inmiddels heeft de PKN een protocol opgesteld met behulp waarvan gemeentes zelf hun eigen ‘gebruiksplan’ kunnen gaan schrijven. Een dergelijk ‘gebruiksplan’ is verplicht om weer activiteiten, zoals kerkdiensten, te mogen opstarten.

In het gebruiksplan moeten we onder andere gaan beschrijven hoe we in De Hofstad de 1,5 m afstand gaan bewaken (wat betekent dit voor de inrichting van de kerkzaal en voor de looproutes), hoe we gaan zorgen dat het maximum aantal van 30/100 niet wordt overschreden, hoe de hygiëne wordt gewaarborgd, etc.

Kortom: dit vraagt nog veel en zorgvuldig denkwerk. Er is inmiddels een commissie samengesteld die hiermee aan de slag gaat. We hopen dat de eerste versie van het gebruiksplan half juni gereed is en besproken kan worden met de kerkenraad. Tot die tijd vinden er geen kerkelijke activiteiten en verhuur plaats.

Voor de maand juni betekent dit dus dat we geen kerkdiensten met 30 personen gaan organiseren, hooguit eind juni een ‘oefendienst’ met bv. de kerkenraad waarin we het gebruiksplan kunnen testen.

Vanaf juli hopen we weer kerkdiensten met gemeenteleden te kunnen gaan houden. Hoe dat er precies uit gaat zien, weten we nog niet. Daarover hoort u meer zodra het gebruiksplan gereed is. Het zal in elk geval anders zijn dan voorheen door de 1,5 m. afstand van elkaar, het maximum aantal van 100 bezoekers en door het feit dat gemeentezang nog niet mogelijk is (te groot besmettingsrisico).

We hopen dat we elkaar snel weer in goede gezondheid gaan ontmoeten.