De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Op dinsdag 2 juni jl. vergaderde het moderamen, nog altijd met behulp van een videoverbinding op de thuiscomputers.
Aanwezig voorzitter en scriba Durk Boelens en Ruud Muijs, predikant ds. Albert Roodenburg en Ad Heij en Gert Buitenhuis.
Ad en Gert zijn vanuit de taakgroepen kerkrentmeesters en diaconie tijdelijk aan het moderamen toegevoegd.
Duo-voorzitter Thea Schäfer kon wegens een welverdiende onderbreking niet aanwezig zijn.
Veruit de meeste aandacht en energie gaat nog steeds uit naar ‘kerk-zijn in coronatijd’.
Gelukkig kunnen we binnenkort het ons zo dierbare onderdeel Eredienst in De Hofstad weer opstarten.
De eerste reguliere dienst zal waarschijnlijk plaatsvinden op zondag 5 juli, 09.30 uur.
Daaraan voorafgaand mikken we op een proefdienst op zondag 28 juni met de kerkenraadsleden + aanhang.
Voordat diensten en andere bijeenkomsten in De Hofstad gehouden mogen worden moet er een zogenaamd gebruiksplan door de kerkenraad zijn vastgesteld.
De landelijke kerk heeft daartoe een protocol en een format opgesteld op basis waarvan elke kerk maatwerk moet leveren, het gebruiksplan dus.
Een werkgroepje (Ad Heij, Henk Beekman, Albert Roodenburg, Ans Ditzel, Ruud Kelderman en Ruud Muijs) werkt momenteel hard aan dat plan zodat de kerkenraad het op 24 juni kan vaststellen.

Een heel centraal punt in het gebruiksplan is dat bij diensten in juli e.v. maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn (exclusief ‘personeel’) en dat de onderlinge stoelafstand van 1.50 meter in acht genomen moet worden.
Het ziet ernaar uit dat we in De Hofstad met zo’n ‘verdunde stoelopstelling ’ ongeveer 100 mensen kunnen ontvangen.
Dat gaat dan op basis van reservering, ook dat moet in het gebruiksplan worden geregeld.
Verder gaat het om aankomst- en vertrekroutes op het buitenterrein van de kerk, looproutes in het gebouw, coördinatoren, hygiënemaatregelen, ventilatie, schoonmaak, zo min mogelijk toiletgebruik, bediening van sacramenten en - hoe spijtig maar het is niet anders - geen gemeentezang en geen koffiedrinken na afloop.

Uiteraard zal het gebruiksplan ruim bekend worden gemaakt en hopen we op een volle Hofstad. Al is er ook begrip voor mensen die er de voorkeur aan geven om voorlopig nog niet ter kerke te gaan in verband met het gevreesde virus. Voor hen is er gelukkig een keur aan uitzendingen via radio, tv en de computer beschikbaar. Wat De Hofstad betreft zijn er in juni nog de inmiddels gebruikelijke diensten vanuit de kerk, met alleen een voorganger/ambtsdrager/mediateamlid en opgenomen muziek/zang. Vanaf juli zien wij graag dat de Radiocommissie de vanouds gebruikelijke radio-uitzendingen vanuit De Hofstad verzorgt, in juli en augustus om 09.30 en daarna, zodra de R weer in de maand is, om 10.00 uur.

Gelukkig is meer dan corona. Met vreugde meldt de diaconie dat de Aktie Vakantiegeld Samen Delen loopt als een trein. Op het moment van schrijven is er al een recordopbrengst van €118.000,- (heel Apeldoorn). Daar kunnen veel minder draagkrachtige medeburgers mee worden verblijd. Na 18 juni gaan de delers op pad. Wat een geweldige actie van de diaconie! Hulde voor al jullie inzet om dit voor elkaar te krijgen. Ook de aandachtsactie voor Pinksteren was een succes, velen werden aan huis verblijd met een leuke attentie.