De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Beste gemeenteleden,
Al sinds 15 maart j.l. zijn er geen kerkdiensten gehouden in onze vertrouwde Hofstad. We missen elkaar en hoopten dat het snel weer kon. Vanaf 1 juli gaan we als kerkgemeenschap weer diensten houden maar daaraan zijn wel regels verbonden, zoals de 1,5 meter afstand.
Om dit veilig en verantwoord te kunnen doen is de afgelopen maand aan een Gebruiksplan voor De Hofstad gewerkt. In dit Gebruiksplan staat beschreven hoe we, met inachtneming van de regels die de overheid heeft gesteld, de Erediensten weer kunnen hervatten en het gebouw weer in gebruik kunnen nemen.
Zo is er een éénrichting plan gemaakt om de onderlinge afstand tot elkaar te waarborgen, is de kerkzaal op 1,5 meter ingericht en moet u vooraf reserveren.
Voor de verplichte reservering zijn 2 mogelijkheden: via een App en telefonisch. Via het ledenadministratiesysteem van het Kerkelijk bureau (Scipio) is een App beschikbaar waarmee je kunt aanmelden voor de dienst. Aanmelden kan ook telefonisch, hiervoor is op de vrijdagen van 16-18.00 uur het nummer 055 534 74 06 beschikbaar.
Er zijn maximaal 100 zitplaatsen beschikbaar, zonder reservering kunt u/jij niet aan de dienst deelnemen.
Kortom veel veranderingen, het zal best even wennen zijn maar toch weer heel fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en als gemeente de Erediensten kunnen vieren.
Houd voor meer informatie de website in de gaten!
De Kerkenraad.