De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Afgelopen woensdagavond 4 november vergaderde kerkenraad, niet in De Hofstad maar digitaal met elkaar verbonden.

Naar aanleiding van de persconferentie van de regering afgelopen dinsdag en gezien het forse aantal Coronabesmettingen in ons land willen wij ons kerkgebouw De Hofstad niet meer openstellen voor kerkelijke vergaderingen en ook niet meer beschikbaar stellen aan huurders. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het Breed Moderamen ontheffing verlenen.

Kerkelijke vergaderingen vinden de komende weken plaats via de computer: Teams of Zoom. Voor wie dat lastig is wordt geprobeerd hulp te bieden. Ook adviseert de kerkenraad dringend om kerkgerelateerde vergaderingen niet bij mensen thuis te laten plaatsvinden en als er toch een kleine samenkomst is daarbij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het ontvangen van mensen thuis in acht te nemen.

Uiteraard heeft de kerkenraad zich ook indringend beraden op de wijze waarop we de diensten voortzetten. Enerzijds is er de overtuiging dat de diensten op basis van het gebruiksplan in de afgelopen periode op veilige wijze plaatsvonden en kunnen blijven plaatsvinden. Anderzijds is er de sterke aandrang van de regering om samenkomsten zoveel mogelijk te beperken, als gevolg waarvan - zo hoorden we in de persconferentie - nog vele extra sectoren hun deuren moeten sluiten. Moeten we ons daarbij als kerk dan ook niet aansluiten?  Uiteindelijk koos de kerkenraad evenwel toch voor voorlopige voortzetting van de diensten.

Dit betekent dat de dienst van aanstaande zondag 8 november “gewoon” gehouden zal worden op de wijze waarop we dat de afgelopen weken gedaan hebben, dus met maximaal 30 personen. De viering van het Heilig Avondmaal op zondag 8 november gaat niet door, gezien de extra voorbereidingen en risico’s. De dienst zelf gaat dus wel door. De gedachtenisdienst van zondag 22 november wordt uitgesteld. We gedenken (wanneer de richtlijnen dat toelaten) de overleden gemeenteleden in een dienst half februari 2021 om recht te doen aan het karakter van deze dienst, aan de betreffende families en aan onze gemeenteleden. En ook hier geldt: er is die zondag 22 november wel dienst.

We doen ons best de kwaliteit van de uitzendingen via de Kerkradio en YouTube te verbeteren en het beroep op de tijd en de inzet van de vrijwilligers te verminderen. We buigen ons over de vraag hoe we met minder menskracht en met minder voorbereidingstijd toch goede uitzendingen kunnen blijven verzorgen.

Het spreekuur van de predikant zal de komende weken niet meer in De Hofstad plaatsvinden. Het telefonisch spreekuur blijft er uiteraard wel op de bekende tijdstippen.

Ook met betrekking tot het pastoraat zullen de accenten weer wat anders komen te liggen: minder ontmoetingen bij mensen thuis en weer meer telefonisch contact.

We hopen op uw en jullie begrip en wensen u en jullie veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze onzekere tijd.

De kerkenraad.