De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Afgelopen woensdag 9 juni vond de maandelijkse vergadering van de kerkenraad plaats. Het werd een lange maar goede vergadering. Als aankomend ambtsdragers verwelkomden we alvast Ton van Mourik, Hetty Wolters en Dineke Nieuwkoop. In dat rijtje hoort ook Lilian van den Oetelaar thuis maar zij is op vakantie. De nieuwkomers deden al enthousiast mee! Dank daarvoor. Na de vakantie draaien zij ook mee en de bevestiging vindt waarschijnlijk plaats op zondag 26 september.

Een heel belangrijk agendapunt was de financiële situatie van De Hofstad en de daaruit voortvloeiende (on)mogelijkheden voor de inzet van onze jeugdwerker Arjanne Aarts en ds. Dick Luimes. Aan de hand van een presentatie van Jan Beeuwkes (geen ambtsdrager meer maar als financieel geweten & doener nog van geweldige betekenis voor De Hofstad) kreeg de kerkenraad een goed beeld van de situatie. Weliswaar is er op basis van meerjarenbegroting jaarlijks sprake van een tekort maar meevallers zijn er ook: de afdrachten aan de PGA konden fors omlaag, Actie Kerkbalans blijft redelijk op niveau en de vliegende start van Kringloopwinkel De Hofstad is als manna. Heel belangrijk is ook dat een groot deel van de waarde van twee verkochte woningen aan De Hofstad is toegevallen. De situatie is dus - zeg ik even als financieel zesje - ambivalent: er zijn steeds tekorten en toch is er nog geen reden tot grote zorgen. Dat zo zijnde heeft de kerkenraad in grote harmonie en weloverwogen gemeend te kunnen besluiten tot contractverlenging met Arjanne voor haar huidige 16 uur per week en tot het uitbreiden van het contract van Dick tot eveneens 16 uur (nu acht uur). Vanuit de taakgroepen Jeugd en Pastoraat lagen gedegen pleidooien voor de inzet van beiden op tafel. Bij dit alles moet wel het nadrukkelijke voorbehoud worden gemaakt dat De Hofstad voor deze besluiten met belangrijke financiële en personele consequenties de instemming het centrale College van Kerkrentmeester verkrijgt. Daar gaan we uiteraard ons best voor doen.

De inzet van Arjanne maakt in hoge mate de start van de Kliederkerk mogelijk; zoals eerder gezegd is dit een vernieuwende aanpak voor kinder- en jeugdwerk, gericht op kinderen en jeugd binnen en buiten de kerk. Op zondag 5 september begint het officieel en op zondag 4 juli is er een proef/kennismakingsviering voor de kerkenraadsleden maar ik schat in dat andere geïnteresseerden ook welkom zijn. Neem dan even contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De Kliederkerk (denk vooral niet dat het om kleuterkliederwerk gaat) heeft trouwens ook volwassen vrijwilligers nodig, gericht op het zo noodzakelijke samenspel tussen oud & jong. Denk er eens over!

En dan…. corona. Gelukkig gaat het de goede kant op. Druk op de zorg omlaag, aantal gevaccineerden sterk omhoog etc. De landelijke kerk (PKN) adviseert om 60 mensen per dienst toe te laten. Dat advies volgt De Hofstad, ingaande 20 juni en vooraf reserveren is dan niet meer nodig. Een ander advies (‘Zingen op praatniveau’ en slechts enkele liederen-terwijl-de-zaal-al-gelucht wordt; of iets dergelijks), daar werd de kerkenraad nog niet enthousiast van en - belangrijker - we blijven voorzichtig. Dus ook: geen koffiedrinken en niet socializen. Houd u zich daaraan!

Dan de welbekende maandelijkse zangdiensten, september, oktober, november en december staan nog op de rol. Maar…. geen van de gearrangeerde koren zal, begrijpelijkerwijs, komen. Nu hebben we enige ervaring met een eigen invulling van zangdiensten zonder koor maar de Taakgroep Vieren en Gemeente krijgt dit niet voor elkaar, het legt een te groot beslag. De zangdienst van september gaat sowieso niet door, voor de resterende drie wordt toch nog naar een oplossing gezocht.

Genoemde taakgroep zet zich ook in voor een mooie afsluiting van het jaarthema ‘Het goede leven’: bij de dienst op 11 juli zal orgelman Robin Hendriks aanwezig zijn en zal er eveneens buiten gelegenheid zijn voor een kopje koffie, op gepaste afstand van elkaar uiteraard).

Tot zover enkele punten.
Met een hartelijke groet,
Ruud Muijs, scriba/wnd.voorzitter.