De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

De kerkenraad heeft besloten dat we, in navolging van het advies van de landelijke kerk (PKN) en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de samenzang in de zondagse eredienst kunnen hervatten, ingaande 11 juli. Het is de verantwoordelijkheid van elke kerkenraad om aan genoemd advies op verantwoorde wijze invulling te geven.

Aangezien de corona-situatie nog steeds als ‘waakzaam’ wordt getypeerd heeft de kerkenraad gekozen voor een voorzichtige lijn. Gelukkig leent ons kerkgebouw zich voor zingen: de ventilatie is goed, de kerkzaal is hoog. Dit leidt al met al tot de volgende lijn:

- ingetogen zingen
- samenzang gedurende de gehele dienst mogelijk
- beperkt in aantal coupletten en soort liederen
- als er een solist is zingen in wisselzang met de gemeente