De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 5 september 2021 om 09.30 uur in De Hofstad

                         Het thema van deze Startzondag is: “Van U is de toekomst”

Voorganger: ds. Albert Roodenburg                   Organist: Bert Riphagen

 

Orgelspel 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Lied 146a: 1 en 2 “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 275: 1, 3 en 5 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” (NLB)

Gebed

Inleiding op het nieuwe jaarthema: “Van U is de toekomst”

We luisteren naar het lied “Onze Vader verborgen” van Huub Oosterhuis (via YouTube

Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 (uit de NBV)

Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)

Schriftlezing: Openbaring 21: 1 - 6 (uit de NBV)

Verkondiging

We luisteren naar het lied “Toekomst vol van hoop” van Sela (via YouTube)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
Zingen: Lied 371: 1, 2 en 3 en het refrein “Onze Vader in de hemel”

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 913: 1, 2, 3 en 4 “Wat de toekomst brengen moge” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

 De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevr. L. Logtenberg en naar Petra van de Broek

Voedselbank
Voor oktober is als product van de maand gekozen voor pakken pasta.
U kunt uw goede gaven weer kwijt in de mand in de hal van de kerk.
De (cliënten van) de Voedselbank zijn heel blij en dankbaar dat er elke maand zoveel producten worden gedoneerd!