De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

In de kerkenraad van 6 oktober jl. is besloten dat voor De Hofstad alle regels, op de basis regels na, zullen vervallen.
Door meer stoelen in het middengedeelte van de kerkzaal is er nu plaats voor bijna 140 kerkgangers.
Wel is er ruimte voor wie dat nog te snel gaat, zo staan de stoelen aan de zijkanten van de kerkzaal nog op 1,5 meter en kunt u na de dienst gebruik blijven maken van de nooduitgangen.
Handen geven doen we nog even niet.
Vanaf as. zondag 10 oktober is er, voor wie dat wil, na de dienst weer koffiedrinken in de hal.
Ook het gebruik en de beschikbare capaciteit van de zalen zijn de regels vervallen.
Op de volgende kerkenraad zal, op basis van de situatie dan, gekeken worden wat dan kan of nodig is.