De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Kerkbalans logo 2016


Het thema van Aktie Kerkbalans 2016 luidt “Mijn Kerk inspireert”.
Het is goed en fijn om te weten dat het geloof in onze Heer Jezus Christus en het beleven van dat geloof in onze wijkgemeente De Hofstad inspirerend is. Er worden in onze wijkgemeente tal van activiteiten georganiseerd om ons geloof handen en voeten te geven. Toch kunnen deze activiteiten alleen hun doorgang vinden als er mensen (pastorale werkers, vrijwilligers en deelnemers) en middelen aanwezig zijn. Zonder die ingrediënten lukt het niet om gemeente te zijn.

In het al regelmatig benoemde plan Toekomstverkenning Protestantse Gemeente Apeldoorn is aan alle wijkgemeenten heel concreet de opdracht meegegeven dat wijkgemeenten zelf moeten zorgen voor voldoende financiële middelen. In 2016 moeten wij daarom in balans zijn en zo niet, dan volgen er maatregelen vanuit de Algemene Kerkenraad van de PGA.

In de door de wijkraad van Kerkrentmeesters van De Hofstad opgestelde begroting over 2016 is een reëel beeld geschetst van onze verwachtingen over onze financiële huishouding over 2016. Het overzicht van de baten en lasten treft u de volgende pagina en deze geven een tekort te zien van € 30.332,-

Baten en lasten De Hofstad 2014-2016
Wat is er nodig om in balans te komen?

In onze begroting is rekening gehouden met toezeggingen uit Aktie Kerkbalans 2016 van € 175.000,- Indien alle toezeggers de bijdrage zouden verhogen met € 30.332,- / € 175.000,-, oftewel afgerond 17,3 %, dan komen we in balans voor 2016. Ter illustratie: was uw bijdrage in 2015 € 100,- dan vragen we u deze in 2016 te verhogen tot minimaal € 117,30.

Help u mee De Hofstad weer in balans te brengen? Hieronder wijzen wij u nog een keer op de mogelijkheden om uw gift volledig aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting door uw bijdrage om te zetten in een periodieke gift.

Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters van De Hofstad,
Jan Beeuwkes