De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Geloofsopvoeding

Het werkplan ‘Speelruimte om te bouwen’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Willemien Wikkers.
Met dit werkplan wil de gemeente De Hofstad bouwen aan een relatie tussen geloofsopvoeding, gemeenteopbouw en jeugdwerk.
Om gelegenheid te geven aan de verbondenheid van kinderen en hun ouders met God en Zijn gemeente en hen te begeleiden en ondersteunen op cruciale momenten in hun ontwikkeling.

Het plan concentreert zich rond een viertal belangrijke ‘overgangsmomenten’ in het leven van een kind:

1. geboorte - doop (0 jaar)
2. overgang van oppas naar kindernevendienst (4 jaar)
3. overgang van kindertijd naar pubertijd (12 jaar)
4. overgang van pubertijd naar jongvolwassenheid (ca 16-18 jaar)

De bedoeling is om elk van deze vier overgangsmomenten te markeren met:
•  een bijzondere viering, die gezamenlijk wordt voorbereid met de ouders (fase 1, 2 en 3) cq de jongeren zelf (fase 4).
• een cursus geloofsopvoeding voor de ouders (voor fase 4: een cursus met ontmoeting tussen de jongeren en hun ouders).

Op dit moment zijn activiteiten uitgewerkt voor fase 1, fase 2 en fase 3.


Fase 1: Geboorte - doop
Als je je kindje laat dopen ontvang je een uitnodiging om naar de doopouder-ontmoetingsavonden te komen. De avonden worden, afhankelijk van het aantal ouders, een- of tweemaal per jaar gehouden. Tijdens 3 ontmoetingsavonden wordt gesproken over doop, geloof en de geloofsopvoeding van je kindje. Gespreksonderwerpen kunnen zijn: kinderbijbels, bidden en zingen met je kindje, psychologische ontwikkeling in relatie met geloven enz. Ook als jij je kind wilt opdragen of twijfelt of je wilt dopen ben je van harte welkom.

Fase 2: van oppas naar kindernevendienst
Als je kind vier jaar wordt gaat het naar de basisschool. In de kerk doen deze kinderen voor het eerst mee in de dienst. Een bijzondere nieuwe stap. Kinderen zijn nieuwsgierig en doen veel indrukken en kennis op. Kinderen maken eigen beelden bij de Bijbelverhalen, sfeer en de dingen die ze horen en zien gebeuren. Beelden en indrukken die een diepgaande invloed kunnen hebben op het geloof en de religieuze ontwikkeling. Jaarlijks organiseren we een drietal ontmoetingsavonden voor ouders van kinderen in deze leeftijdscategorie, waarin de geloofsopvoeding in deze nieuwe fase centraal staat.
 
Fase 3: van kindertijd tot pubertijd
Kinderen van een jaar of twaalf stappen over van de basisschool naar de middelbare school. Ook in de kerk stappen ze over: van  kindernevendienst naar jeugdkerk, catechese en jongerenhulpdienst. We markeren dit met een ‘overstapdienst’ aan het eind van de zomervakantie, waarin de kinderen en hun ouders een zegen meekrijgen voor deze nieuwe levensfase. Deze dienst wordt voorbereid door de kinderen en hun ouders. In het najaar volgen dan nog een aantal gespreksavonden over geloofsopvoeding voor de ouders.

Vragen of zin om mee te helpen? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.