De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Moldaviereis

Tijdens de reis in Moldavië zullen we proberen onze belevenissen vast te leggen op:

https://www.pindat.com/reisblog/moldaviereis

De projectgroep Moldavië is in samenwerking met Kerk in Actie druk bezig om de jongerenreis naar Moldavië te organiseren.
Doel van de reis is kennismaken met het leven in Moldavië via jongeren die vrijwilliger zijn
bij een van de projecten van Moldovan Christian Aid (MCA).
De reis zal worden gehouden van 8 tot en met 16 juli 2017.
Er gaan 9 jongeren mee, 4 gemeenteleden als begeleiders en een begeleider vanuit Kerk in Actie.
Onze groep zal in Moldavië jongeren ontmoeten die meedraaien in één van de MCA projecten.
In eerste instantie gebeurt dat tijdens een zomerkamp.
Dit zomerkamp zal een mix zijn van serieuze zaken en sportieve en creatieve activiteiten.
Later in de week zullen de jongeren in groepjes verblijven in gezinnen en
samen met Moldavische jongeren allerlei klusjes uitvoeren voor ouderen in het dorp.
Aan het einde van de week is er ook nog ruimte voor een dag ontspanning bij een meer.
Uiteraard zal ook een bezoek aan een Moldavische kerkdienst niet ontbreken.
In de afgelopen maanden hebben de jongeren met veel enthousiasme een groot aantal acties uitgevoerd
om het benodigde geld binnen te halen:
 er is meegewerkt aan de oliebollenactie van de Zondagavondgespreksgroep
 en aan het inpakken van kerstpakketten voor de stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa,
 er zijn autowasbonnen en pepermunten verkocht en er is een stamppottenbuffet georganiseerd.
In de komende periode helpen we nog mee met de bazaar in De Hofstad
 en op 14 mei staat het traditionele Moederdagontbijt gepland.
Tenslotte: in de dienst van 2 juli, de zondag voordat we vertrekken
zal tijdens de dienst ook aandacht worden besteed aan deze jongerenreis naar Moldavië.

Vrijdag 7 oktober hebben we een pannenkoekenrestaurant georganiseerd in De Hofstad. Topdrukte in ons restaurant! De keukenbrigade heeft maar liefst 37 pakken mix, 30 liter melk en 80 eieren gebruikt. Ondertussen draaide de vaatwasser overuren. De netto opbrengst mag er dan ook zijn. 715 euro!!! Hartelijk dank aan alle bezoekers en medewerkers.
Pannenkoekenrestaurant

Pannenkoekenreastaurant

Afgelopen zaterdag hebben we onze eerste geldwervingsactie gehouden.
We hebben lootjes verkocht tijdens de kofferbakverkoop aan het kanaal. Het was een hele geslaagde dag met een super opbrengst van 655 euro.
Wat een mooi begin!!

Zoals u weet steunt de Hofstad sinds september 2015 (voor een periode van twee jaar) het Kerk in Actie project MCA Moldavië. In de afgelopen maanden hebben we diverse acties en collectes gehouden, zoals de cactusactie op de startzondag, de stamppottenmaaltijd, een avondmaalscollecte, de spaardoosjes en een collecte tijdens de ouderenmiddag. Hiermee is inmiddels een groot deel van het toegezegde bedrag van 5.000 euro binnengehaald, nl. ruim 3.100 euro.

Bij de start van het project hebben we ook aangekondigd dat we zouden bekijken of we het project kunnen uitbouwen tot een uitwisseling voor jongeren, net als een paar jaar geleden bij het Lopatyn-project (Oekraïne). We hebben contact opgenomen met Kerk in Actie over de mogelijkheden en Kerk in Actie heeft inmiddels ook al een balletje opgegooid in Moldavië. Daar zou men het erg leuk vinden als er een groep uit Apeldoorn komt. Verder is er voldoende belangstelling vanuit de jongeren van de Jeugdkerk en zijn er ook voldoende mensen voor de organisatie. Met die mensen hebben we inmiddels een projectgroep gevormd die zich komend jaar gaat bezighouden met de organisatie en voorbereiding van de jongerenreis die in de zomer van 2017 gaat plaatsvinden.
Op dit moment zijn nog veel zaken niet bekend, zoals naar welk dorp we precies gaan. Het accent tijdens de reis zal liggen op onderlinge ontmoeting. Voor de activiteiten zullen we waarschijnlijk aansluiten bij een MCA project waarbij jongeren in het dorp eenzame, hulpbehoevende ouderen helpen. Samen met Moldavische jongeren kunnen onze jongeren dan allerlei klusjes uitvoeren voor deze mensen. Het programma zal in samenwerking met onze eigen jongeren nog verder worden uitgewerkt, bijvoorbeeld ook een spelmiddag voor de kinderen uit het dorp.
In de komende tijd zullen we u verder informeren over onze plannen. Om de reis te kunnen bekostigen zullen we samen met de jongeren ook weer een aantal geldwervingsacties uitvoeren. Houd de diverse media van de Hofstad dus goed in de gaten!!
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht met uw vragen bij één van de leden van de projectgroep.

Projectgroep Moldaviëreis 2017:
Hanneke Eertink, Dick Eertink, Ria Kerst, Ans Lindeman, Esmee Lindeman, Marcel de Poel, Yvonne van Ravenzwaaij, Edith de Ronde, Naomi de Ronde, Ans Veldkamp, Hans Veldkamp, Peter Zijlema