De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Zoals u weet steunt de Hofstad sinds september 2015 (voor een periode van twee jaar) het Kerk in Actie project MCA Moldavië. In de afgelopen maanden hebben we diverse acties en collectes gehouden, zoals de cactusactie op de startzondag, de stamppottenmaaltijd, een avondmaalscollecte, de spaardoosjes en een collecte tijdens de ouderenmiddag. Hiermee is inmiddels een groot deel van het toegezegde bedrag van 5.000 euro binnengehaald, nl. ruim 3.100 euro.

Bij de start van het project hebben we ook aangekondigd dat we zouden bekijken of we het project kunnen uitbouwen tot een uitwisseling voor jongeren, net als een paar jaar geleden bij het Lopatyn-project (Oekraïne). We hebben contact opgenomen met Kerk in Actie over de mogelijkheden en Kerk in Actie heeft inmiddels ook al een balletje opgegooid in Moldavië. Daar zou men het erg leuk vinden als er een groep uit Apeldoorn komt. Verder is er voldoende belangstelling vanuit de jongeren van de Jeugdkerk en zijn er ook voldoende mensen voor de organisatie. Met die mensen hebben we inmiddels een projectgroep gevormd die zich komend jaar gaat bezighouden met de organisatie en voorbereiding van de jongerenreis die in de zomer van 2017 gaat plaatsvinden.
Op dit moment zijn nog veel zaken niet bekend, zoals naar welk dorp we precies gaan. Het accent tijdens de reis zal liggen op onderlinge ontmoeting. Voor de activiteiten zullen we waarschijnlijk aansluiten bij een MCA project waarbij jongeren in het dorp eenzame, hulpbehoevende ouderen helpen. Samen met Moldavische jongeren kunnen onze jongeren dan allerlei klusjes uitvoeren voor deze mensen. Het programma zal in samenwerking met onze eigen jongeren nog verder worden uitgewerkt, bijvoorbeeld ook een spelmiddag voor de kinderen uit het dorp.
In de komende tijd zullen we u verder informeren over onze plannen. Om de reis te kunnen bekostigen zullen we samen met de jongeren ook weer een aantal geldwervingsacties uitvoeren. Houd de diverse media van de Hofstad dus goed in de gaten!!
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht met uw vragen bij één van de leden van de projectgroep.

Projectgroep Moldaviëreis 2017:
Hanneke Eertink, Dick Eertink, Ria Kerst, Ans Lindeman, Esmee Lindeman, Marcel de Poel, Yvonne van Ravenzwaaij, Edith de Ronde, Naomi de Ronde, Ans Veldkamp, Hans Veldkamp, Peter Zijlema