De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

De projectgroep Moldavië is in samenwerking met Kerk in Actie druk bezig om de jongerenreis naar Moldavië te organiseren.
Doel van de reis is kennismaken met het leven in Moldavië via jongeren die vrijwilliger zijn
bij een van de projecten van Moldovan Christian Aid (MCA).
De reis zal worden gehouden van 8 tot en met 16 juli 2017.
Er gaan 9 jongeren mee, 4 gemeenteleden als begeleiders en een begeleider vanuit Kerk in Actie.
Onze groep zal in Moldavië jongeren ontmoeten die meedraaien in één van de MCA projecten.
In eerste instantie gebeurt dat tijdens een zomerkamp.
Dit zomerkamp zal een mix zijn van serieuze zaken en sportieve en creatieve activiteiten.
Later in de week zullen de jongeren in groepjes verblijven in gezinnen en
samen met Moldavische jongeren allerlei klusjes uitvoeren voor ouderen in het dorp.
Aan het einde van de week is er ook nog ruimte voor een dag ontspanning bij een meer.
Uiteraard zal ook een bezoek aan een Moldavische kerkdienst niet ontbreken.
In de afgelopen maanden hebben de jongeren met veel enthousiasme een groot aantal acties uitgevoerd
om het benodigde geld binnen te halen:
 er is meegewerkt aan de oliebollenactie van de Zondagavondgespreksgroep
 en aan het inpakken van kerstpakketten voor de stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa,
 er zijn autowasbonnen en pepermunten verkocht en er is een stamppottenbuffet georganiseerd.
In de komende periode helpen we nog mee met de bazaar in De Hofstad
 en op 14 mei staat het traditionele Moederdagontbijt gepland.
Tenslotte: in de dienst van 2 juli, de zondag voordat we vertrekken
zal tijdens de dienst ook aandacht worden besteed aan deze jongerenreis naar Moldavië.