De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Wij zijn blij met de aanpassingen van de Corona-maatregelen en er kunnen vanaf zondag 30 januari a.s. weer fysiek diensten en kerkelijke activiteiten gehouden worden.
De bekende regels zullen worden gehanteerd:
- Voldoende afstand houden
- Tijdens verplaatsingen een mondkapje dragen
- Ingetogen zingen.
De Sing-in van 6 februari kan onder dezelfde voorwaarden doorgang vinden.
Voor kerkelijke activiteiten en vergaderingen is de eindtijd 22.00 uur.
Het voornemen is om in de morgendienst van 6 februari Simon Molenaar te bevestigen als ouderling-voorzitter.
Lilian van de Oetelaar, scriba