De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Vanaf nu zal er weer maandelijks een verslagje van de kerkenraadsvergaderingen voor gemeenteleden worden gepubliceerd. Door personeelswisselingen binnen de kerkenraad is deze goede traditie de afgelopen periode een beetje versloft.

Op 6 april 2022 vergaderde de kerkenraad in De Hofstad. Naast de reguliere agendapunten stonden enkele grotere onderwerpen op de agenda. Inhoudelijk zal op een aantal van deze onderwerpen worden ingegaan op de gemeente-ochtend van 23 april 2022. Voor meer informatie hierover, zie Zondagsbrief 20 maart 2022 - De Hofstad (dehofstadapeldoorn.nl) (helemaal onderaan) en de elektronische nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden bij de scriba, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We begonnen met een notitie van het Pastoraal Team over het introduceren van het ritueel van ziekenzalving in De Hofstad in pastorale situaties. In november 2021 heeft ook al een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in De Hofstad. Op 23 april zal de kerkenraad haar besluit op dit punt verder toelichten.

Op verzoek van de organisten hebben we verder stilgestaan bij de wijze waarop wij ons op zondag ochtend voorbereiden op de dienst en de aandacht daarbij voor het orgelspel. Ook dit onderwerp willen we graag met u bespreken op de gemeente-ochtend.

Verder is de kerkenraad al enkele jaren bezig met de toekomst van De Hofstad. Zij is daarin destijds begeleid voor Jack de Koster vanuit het concept van de waarderende gemeente. Vóór Corona is hieraan al een keer aandacht besteed tijdens een gemeenteavond maar dóór Corona heeft dit een paar jaar zo goed als stilgelegen. Op zaterdag 5 februari 2022 is dit proces weer opgestart met een kerkenraadsdag.  Dit was een uitermate vruchtbare dag met goede resultaten. In de twee afgelopen kerkenraadsvergaderingen is hier nog verder aan gewerkt, zodat we onze gedachten op 23 april met u kunnen delen. Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie. Gezamenlijk hopen we de koers uit te zetten voor de komende jaren.

Er waren nog twee onderwerpen aan de orde die ook te maken hebben met de toekomst van De Hofstad: 1) hoe gaan we verder met de Kliederkerk nu aan het einde van dit seizoen onze jeugdwerker Arjanne Aarts vertrekt. Door Corona heeft de Kliederkerk een moeizame start gehad in het jaar dat eigenlijk als pilot gold. De kerkenraad wil de Kliederkerk graag nog een kans geven in het komende seizoen, maar dan moeten er nog wel een aantal randvoorwaarden worden ingevuld. Ook dit zal op 23 april aan de orde komen. 2) vacatures in de kerkenraad en in de taakgroepen zijn een blijvende zorg voor de toekomst. Wilt u wat doen in de kerk, dan kunt u zich altijd informatie opvragen via de scriba. U kunt ook een keer een kerkenraadsvergadering bijwonen. Op 6 april was er ook een gemeentelid te gast.

Verder kwamen nog wat praktische zaken aan de orde. Door de predikant en de ouderling worden in verband met de vóórtdurende Corona (de pandemie is helaas nog niet voorbij) nog geen handen geschud. Om diezelfde reden worden er, conform de landelijke adviezen, voorlopig nog geen collectezakken doorgegeven, maar blijft de Diaconie nog even met de schalen werken. Tenslotte over het kaarsje branden in de kerk het volgende: op vrijdag gaat dit tot nader bericht niet meer door en op zaterdag is het nog één maal per maand, maar over de precieze invulling wordt nog nagedacht. Wanneer er meer duidelijk is zal dit verder worden bekendgemaakt.

We besloten de vergadering met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.