De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 22 september 2019 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Ds. A.R. Roodenburg                Organist: Dhr. W. Kuipers     

Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 34: 1 en 5 “Ik loof de Heer altijd” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 1016: 1, 2 en 3 en het refrein “Kom, laat ons opgaan” (NLB) (Lied van de Maand)
 
Gebed
 
Woorden van genade en leven: Romeinen 12: 9 - 21 (uit de NBV)
 
Zingen: Psalm 119: 1 en 62 “Welzalig wie de rechte wegen gaan” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Schriftlezing: Amos 8: 4 - 7 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 1010: 1, 2 en 3 “Geef vrede, Heer, geef vrede” (NLB)
 
Schriftlezing: Filippenzen 4: 1 - 9 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 1014: 1, 2, 3, 4 en 5 “Geef vrede door van hand tot hand” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)
 
Slotlied (staande): Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
fam. R. IJzerman en bij fam. J. Hilgenga.
 
4 OKTOBERFEEST in DE HOFSTAD
Heeft u/jij je al opgegeven?
Programma:
- v.a. 17.30 u. Inloop
- 18.00u. Dinerbuffet
- 20.00u. Zingen met: De Juf, de Bakker & de Dominee.
- 22.00u. Drankje en hapje.
Opgeven t/m 27 september
- Via formulier (in de hal)
- Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij voorbaat dank!
De kerkrentmeesters
 
Vrede verbindt over grenzen
Vandaag, 22 september na de koffie/thee:
Samen ± 5 km wandelen bij de start van de vredesweek vanuit de Hofstad (we gaan eerst op de fiets of met de auto naar startpunt)
Team Activiteiten Pastoraat
 
Voedselbank
In september wordt u gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!
 
Huiskamerontmoetingen 2019
We bespreken met elkaar het jaarthema: een goed verhaal.
U kunt zich opgeven op de lijst in de hal of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Komt u ook?
Middagen: 10 of 15 oktober van 14.30 – 16.30
Avonden: 9 of 17 oktober van 19.30 – 21.30 u.
Team Activiteiten Pastoraat
 
Bloembollenactie 2019
Dit jaar willen wij weer een bloembollenactie opstarten.
Op zondag 22/09, 29/09 en 6/10 zal er iemand van de ZWO-commissie in de hal staan om de folders uit te delen.
Doel: campagne van Kerk In Actie; ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’.
Kijk binnenkort op de website en de aankomende digitale nieuwsbrief voor verdere informatie.
De ZWO-commissie