De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie van de Eredienst op zondag 26 januari 2020 om 10.00 uur in De Hofstad

 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg          Organist: dhr. M. Woning
 
Orgelspel
 
Woord van welkom namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 27: 1 en 7 “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here”
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 212: 1, 2, 3 en 4 “Laten wij zingend deze dag beginnen” (NLB) (Lied van de Maand)

Roepen tot de Heilige Geest

Voorg.: Geest van liefde, kom over deze gemeenschap en woon onder ons.
Allen:   Kom, Heilige Geest!

Voorg.: Geest van eenheid, wijs ons de weg naar eenheid onder christenen.
Allen:   Kom, Heilige Geest!

Voorg.: Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te verwelkomen.
Allen:   Kom, Heilige Geest!

Voorg.: Geest van meeleven, doe in ons een houding groeien van respect
tegenover allen die wij ontmoeten.
Allen:   Kom, Heilige Geest!

Voorg.: Geest van hoop, help ons alles los te laten wat onze zoektocht naar eenheid hindert.
Allen: Kom, Heilige Geest!

Gedicht

Zingen: Lied 8: 1, 2 en 3 “Als een hert dat verlangt naar water” (Evangelische Liedbundel)
 
Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 385: 1 en 4 “De tafel van samen” (NLB) naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Psalm 103: 1 - 5 (uit de NBV)

Zingen: Lied 275: 1, 3 en 5 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” (NLB)

Schriftlezing: Handelingen 27: 33 - 36 en Handelingen 28: 7 - 10 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 412: 1, 2 en 3 “Wij loven U, o God, belijden U als Heer” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 975: 1, 3 en 4 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB)

Na het lied halen de diakenen onder orgelspel de kleden van de Avondmaalstafel af.
(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering zingen we:
- Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)
- Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 838: 1, 2 en 4 “O grote God die liefde zijt” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. J. Hafkamp, mevr. M. Baljon en fam. J. Borren
 
Actie Kerkbalans en Minimagazine De Hofstad
Actie Kerkbalans 2020 is weer van start gegaan op 18 januari 2020. Het is normaal dat wij bij de enveloppe van Actie Kerkbalans altijd een flyer met onderwerpen over De Hofstad uitreiken. Dit jaar hebben we gekozen voor een mini-magazine De Hofstad, dat als een gift van onze kerk aan haar gemeenteleden wordt uitgedeeld.
Veel gemeenteleden hebben echter in 2019 hun toezegging al digitaal doorgegeven en krijgen dit jaar dus geen bezoek, geen enveloppe en dus ook geen mini-magazine. Voor die mensen leggen we een stapeltje mini-magazines in de hal van de kerk. We hebben genoeg mini-magazines gedrukt dus neem gerust een exemplaar mee.
Daarnaast stellen wij het mini-magazine ook digitaal beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Klik hier en u kunt het mini-magazine downloaden.

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters
J. Beeuwkes

Voedselbank

In de maand januari wil de Voedselbank graag kleine potjes en/of blikjes groente inzamelen.
Er is regelmatig weinig groente uit te delen; met name voor de vele éénpersoonshuishoudens, die van de Voedselbank gebruik maken, zijn deze potjes/blikjes erg handig.
Hartelijk dank voor uw trouwe deelname,
de diaconie van De Hofstad
.
 
Komt u ook boerenkool eten?
Op 31 januari 2020 17.30 uur In de Hofstad
Opbrengst voor Voices4Peru
Kosten 7,50 euro p.p. (maar meer geven is toegestaan)
Ook een vegetarische variant
Opgave via: lijst in de hal van de kerk, mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bellen: zie nieuwsbrieven
 
TAP zoekt mensen
Wie vindt het leuk om het TAP (Team Activiteiten Pastoraat) te komen versterken?
Binnen het TAP organiseren we activiteiten die het onderling pastoraat ondersteunen en bevorderen, zoals bijvoorbeeld; Kom in mijn tuin, (seizoens-) maaltijden, Paasontbijt, af en toe een wandeling en/of fietstocht, de huiskamer ontmoetingen, mandjeskoffie, etc.
Afgelopen jaar waren Kees Vaartjes, Janneke Blaauw en Inge Wouters daarin actief.
Kees gaat er nu mee stoppen, hij heeft op het moment te veel andere dingen op zijn bordje.
Wij kijken uit naar gemeenteleden die het leuk vinden om mee te denken en zo af en toe iets mee te organiseren.
Als je interesse hebt, of nog vragen, neem dan even contact op met één van onderstaande dames.
Hartelijke groet,
Janneke Blaauw  of Inge Wouters 5417043
 
Expositie Gert Bosman in de omloop boven de hal
De komende weken zijn er olieverfschilderijen van Gert Bosman uit Ugchelen te zien in de omloop boven de hal. In 2006 begon hij met tekenlessen bij Marius van Dokkum. Na twee jaar werd dat uitgebreid met schilderen, eerst met acryl en later met olieverf. De lessen worden nog steeds met veel plezier gevolgd.
De onderwerpen van zijn stillevens komen uit het dagelijks leven om ons heen: groenten, fruit, eieren, dieren en landschappen.
De expositie is te bezichtigen tot en met 23 februari 2020 op zondag na de kerkdienst en op woensdagmiddag tussen 13:30 en 16 uur.
Marjolein Zijlstra, commissie Kunst in De Hofstad