De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 2 februari om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: Drs. L.C. Bulens uit Apeldoorn          Organist: Bert Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 19: vers 1 en 5 (NLB)
 
Stil Gebed
 
Bemoediging en groet
 
Lied van de maand: “Dank u wel” (YouTube filmje)
 
Inleiding op de dienst
 
Smeekgebed
 
Leefregel
 
Zingen Loflied: 462: 1, 2, 5 en 6 (NLB)
 
We zingen het Lichtlied, daarna gaan de kinderen gaan naar de Kindernevendenst.
 
Gebed om de opening van de Schriften
 
1e lezing: Sefanja 2 vers 3 en Sefanja 3 vers 9 t/m 13    
   
Zingen: Lied 152: 2, 3 en 10 (NLB)
 
2e lezing: Mattheüs 5 vers 1 t/m 12
 
Zingen: Lied 321: 1, 2, 3 en 4  (NLB)
 
Overdenking:
 
Het antwoord  -   muzikaal meditatief moment
 
Zingen: Lied 447: 1 en 3 (NLB)
 
Gebeden
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn en we horen nog even wat zij gedaan hebben bij de Kindernevendienst)
 
Slotlied: 825: 5 en 7 (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Aansluitend is er koffiedrinken in de hal.
 
Vanavond is er een zangdienst in De Hofstad, aanvang 19.00 uur
Thema: Zingend geloven, hopen en liefhebben
Voorganger is dan : Dhr. Egbert Fokkema
M.m.v.: “Interkerkelijk koor To You” uit  Epe o.l.v. Henk van der Maten
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 2 februari  om 19.00 uur in De Hofstad

                                    Thema: Zingend geloven, hopen en liefhebben
Medewerkenden: 
Voorganger : Dhr. Egbert Fokkema,
Organist:       Bert Riphagen, 
Koor:            “Interkerkelijk koor To You” uit  Epe o.l.v. Henk van der Maten, 
Koster:          Ruud Kelderman
    
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
Samenzang:  Lied 868: 1, 2 en 4  (NLB)
 
Koor: LOOK AT THE WORLD, EVERYTHING AROUND US
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang  Lied: "Om licht te zien zijn wij gekomen" 1 en 2 (Melodie Psalm 118)
 
Bemoediging en groet
 
Samenzang Lied: "Wij komen als geroepen" (melodie lied 968 NLB)
 
Koor en samenzang: WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD, WANT HEILIG IS DE HEER
 
Gebed
 
Koor: CHRIST BE OUR LIGHT
 
Samenzang: Lied 791: 1 , 3, 4 en 6  (NLB)
 
Schriftlezing: 1 Korinthiërs 13 (NBV)
 
Samenzang Lied: "Wie zich eens gaf aan Jezus" (Melodie lied 205 Joh de Heer)
 
Koor: SEAKERS OF YOUR HART  (MENSEN NAAR UW HART)
 
Samenzang Lied: "In de duisternis verwachten wij het licht" (Melodie lied 913 NLB) 
   
Koor: HOOR MIJ HEER  (HEAR O LORD, AND ANSWER..)
  
Dankgebed en voorbeden
 
Koor: HEER, LEER ONS HART UW LIED, VERVUL ONS MET UW WOORD
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: "Ik wandel in het licht met Jezus" vers 1 en 4 (Opw.  214)
 
Koor: GEEF AAN ELKAAR GODS VREDE DOOR
 
Samenzang en koor: Lied 351: 2e keer samen met Koor  (Evangelische liedbundel)
 
Voorganger: Slottekst
 
Koor: CELTIC BENEDICTION..GO FORTH INTO THE WORLD IN PEACE
..
Uitzending en Zegen  Zingen 3x "Amen"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 1 maart 2020.
- Koor            :  Christelijk Koorvereniging “Novo-Cantare” uit Apeldoorn o.l.v. Jan Willem Docter.
- Voorganger :  Ds. Johan Woudenberg,  Organist:  Wilco Veldkamp,  Koster: Ruud Muijs
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
fam. F. van Bergen, naar de fam. C. Jeths en naar dhr. J. Schieving.
 
Hofkids!
Komende vrijdag 7 februari is het weer Hofkids!
Om 19:00 uur beginnen we in de Jeugdzaal (zaal 7) boven in De Hofstad.
Deze keer gaan we winters knutselen met allerlei materialen.
Ook de tractatie bij de limonade heeft een winterse uitvoering dit keer!
Dus kom gezellig en neem je vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje mee!
Aanmelden is niet nodig.
Graag tot ziens!
Alice, Emmy, Hanneke en Marjolein
 
Voedselbank
In februari wordt u gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!
 
TAP zoekt mensen
Wie vindt het leuk om het TAP (Team Activiteiten Pastoraat) te komen versterken?
Binnen het TAP organiseren we activiteiten die het onderling pastoraat ondersteunen en bevorderen, zoals bijvoorbeeld; Kom in mijn tuin, (seizoens-) maaltijden, Paasontbijt, af en toe een wandeling en/of fietstocht, de huiskamer ontmoetingen, mandjeskoffie, etc.
Afgelopen jaar waren Kees Vaartjes, Janneke Blaauw en Inge Wouters daarin actief.
Kees gaat er nu mee stoppen, hij heeft op het moment te veel andere dingen op zijn bordje.
Wij kijken uit naar gemeenteleden die het leuk vinden om mee te denken en zo af en toe iets mee te organiseren.
Als je interesse hebt, of nog vragen, neem dan even contact op met één van onderstaande dames.
Hartelijke groet,
Janneke Blaauw  of Inge Wouters 5417043
 
Expositie Gert Bosman in de omloop boven de hal
De komende weken zijn er olieverfschilderijen van Gert Bosman uit Ugchelen te zien in de omloop boven de hal. In 2006 begon hij met tekenlessen bij Marius van Dokkum. Na twee jaar werd dat uitgebreid met schilderen, eerst met acryl en later met olieverf. De lessen worden nog steeds met veel plezier gevolgd.
De onderwerpen van zijn stillevens komen uit het dagelijks leven om ons heen: groenten, fruit, eieren, dieren en landschappen.
De expositie is te bezichtigen tot en met 23 februari 2020 op zondag na de kerkdienst en op woensdagmiddag tussen 13:30 en 16 uur.
Marjolein Zijlstra, commissie Kunst in De Hofstad