De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie van de Eredienst op zondag 23 februari 2020 om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. J. ter Avest      Organist: Wilco Veldkamp     Koster: Ruud Kelderman
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): psalm 19: 1 en 3 (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: psalm 139: 1 (NLB)
 
Gebed om ontferming
 
Loflied: lied 146A: 1 en 4 (NLB)
 
Gebed bij de Bijbel
 
Zingen: Lied 551: 1, 2 en 3 “Dank U wel” (Hemelhoog) (via YouTube) (Lied van de Maand)
 
De kinderen komen gaan naar de Kindernevendienst.
 
Lezing: Exodus 22:20-26
 
Zingen: psalm 146: 4 en 5 (NLB)
 
Lezing: Matth 5:33-48
 
Zingen: lied 119A: 1,3 en 4 (NLB)
 
Overdenking
 
Orgel/pianospel
B
psalm 119:63 en 65 (NLB)
 
Dankzegging en voorbeden
 
Inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn en we horen nog even wat zij gedaan hebben bij de Kindernevendienst).
 
Slotlied: lied 916 (NLB)
 
Wegzending en zegen.

Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. D. Smit en naar mevr. D. van Vliet.
40-dagentijd kalender 2020
 
40-dagentijd kalender
Na de dienst zal u de 40-dagentijd kalender uitgedeeld worden.
De veertigdagentijdkalender leidt u dmv. dagelijkse bijbelteksten, quotes, recepten, verhalen en ge-dichten door de Veertigdagentijd heen op weg naar Pasen, feest van Jezus´ opstanding uit de dood.
De ZWO-commissie
 
Voedselbank
In februari wordt u gevraagd om pakken rijst.
De diaconie is blij met uw inzet voor de cliënten van de Voedselbank.
Mede namens hen hartelijk dank!
 
Gert Bosman in de omloop boven de hal
De komende weken zijn er olieverfschilderijen van Gert Bosman uit Ugchelen te zien in de omloop bo-ven de hal. In 2006 begon hij met tekenlessen bij Marius van Dokkum. Na twee jaar werd dat uitgebreid met schilderen, eerst met acryl en later met olieverf. De lessen worden nog steeds met veel plezier gevolgd.
De onderwerpen van zijn stillevens komen uit het dagelijks leven om ons heen: groenten, fruit, eieren, dieren en landschappen.
De expositie is te bezichtigen tot en met 23 februari 2020 op zondag na de kerkdienst en op woens-dagmiddag tussen 13:30 en 16 uur.
Marjolein Zijlstra, commissie Kunst in De Hofstad