De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Woord van welkom en korte inleiding op de Paascyclus
 
Lied 556: 1, 2, 3, 4 en 5 “Alles wat over ons geschreven is” (NLB)
                                                                                 (via liedboekcompendium.nl)
Gebed
 
Schriftlezing: Johannes 13: 1 - 15 (uit de NBV)
 
Korte meditatie
 
Stilte
 
Lied 569: 1, 2, 3 en 4 “Toen Jezus wist: nu is gekomen” (NLB) (via liedboekcompendium.nl)
 
Over het Heilig Avondmaal: lezing van het formulier
 
Gebed
 
Lied: Psalm 118: 1, 3 en 10 “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen” (NLB)
                                                                                                 (via liedboekcompendium.nl)
Schriftlezing: Lucas 22: 39 - 46 (uit de NBV)
 
Stilte
 

 
Mededelingen
Uitzendingen vieringen Stille week en Pasen:
Via Kerkradio en Kerk-TV (YouTube),
 
Witte Donderdag 9 april 2020 om 18.45 uur
Goede Vrijdag 10 april 2020 om 18.45 uur
Stille Zaterdag 11 april 2020 om 18.45 uur
1e Paasdag 12 april 2020 om 9.15 uur.